Raadplegingen voor duurzaam vervoer

 In Mobiliteit

De Europese Commissie vraagt uw mening omtrent twee raadplegingen: over een gemeenschappelijke kader voor het berekenen van de emissies in vervoer; en over de herziening van Europese regels met betrekking tot het vervoer van afvalstoffen. U kunt reageren tot respectievelijk 17 december 2021 en 17 januari 2022.

Geharmoniseerde meting uitstoot broeikasgassen vervoer

De Commissie vraagt om de eerste reacties over het opzetten van een gemeenschappelijk kader voor het berekenen van broeikasgasemissies in vracht- en passagiersvervoer. De raadpleging moet de verdere ontwikkeling van een EU-initiatief ondersteunen, aangezien dit er momenteel nog niet is. Eigen initiatieven van lidstaten en vervoersbedrijven hebben geleid tot een grote diversiteit aan nationale, lokale en sectorspecifieke regelingen.

Het is niet makkelijk genoeg voor bedrijven, klanten en passagiers om de uitstoot van verschillende vervoersdiensten te vergelijken en de duurzaamste optie te kiezen. De Commissie hoopt met behulp van één EU-kader voor de berekening van de broeikasgasemissiegegevens een gelijk speelveld te creëren en gedragswijzigingen te vergemakkelijken. Nationale autoriteiten worden specifiek gevraagd te reageren. Het initiatief moet bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit de Europese Green Deal en de Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit.

U kunt tot en met 17 december 2021 reageren via de website van de Commissie.

Herziening EU-regels omtrent vervoer van afvalstoffen

De Commissie vraagt uw mening over haar herziening van de EU-regels over het transport van afvalstoffen, een initiatief dat tot stand is gekomen na eerdere raadplegingen. Afvalstoffen van transport kunnen gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Met deze verordening wil de Commissie afvaltransport recyclen en de uitvoer van afval beperken. Er wordt een controlesysteem voorgesteld met maatregelen om illegale transporten te voorkomen, om zo negatieve gevolgen voor de volksgezondheid weg te nemen.

De eerdere verordening rondom het vervoer van afval bleek niet effectief genoeg om dit te doen, onder meer door administratieve rondslomp, een gebrek aan harmonisatie in de aanpak van het probleem en onvoldoende uniforme handhaving van de regels. Decentrale overheden worden  specifiek gevraagd te reageren. Het initiatief draagt bij aan het behalen van de doelstellingen uit de Europese Green Deal en het Actieplan voor Circulaire Economie.

U kunt tot en met 17 januari 2022 reageren via de website van de Commissie.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Wat is de uitstoot van uw vervoer? CountEmissions EU – Europese Commissie

Vervoer van afvalstoffen – evaluatie en herziening van de EU-regels – Europese Commissie


Recent Posts