Regionale overheden cruciaal voor Green Deal

 In Geen onderdeel van een categorie

Op 9 januari 2020 heeft Eurocommissaris Elisa Ferreira voor Cohesie en Hervormingen gesproken met Europese koepels van decentrale overheden. Onder andere de European Green Deal en het nieuwe Just Transition Mechanism (JTM) waren onderwerp van gesprek.

Financiering milieutransitie

De European Green Deal kan niet worden gerealiseerd zonder regionale overheden. Commissaris Ferreira vindt dat de milieutransitie in de Europese regio’s met nieuw geld moet worden gefinancierd, dat bovenop de geplande toewijzingen van de EU-cohesiefinanciering moet komen, om de verschillen binnen de Europese Unie te verkleinen. “We moeten nieuwe uitdagingen aangaan met extra geld, wat concreet betekent dat het cohesiebeleid moet worden beschermd,” zei Ferreira in het Europees Comité van de Regio’s. Tevens vindt de Eurocommissaris dat de EU-begroting moet worden versterkt met extra middelen zodat de EU deze nieuwe uitdaging kunnen aangaan.

Just Transition Mechanism

De Commissie zal op 14 januari 2020 een voorstel indienen voor een nieuw Just Transition Mechanism, dat bedoeld is om regio’s te helpen die waarschijnlijk een “zeer specifieke, zeer dramatische impact” zullen ondervinden van de overgang naar een koolstofarme economie. Het mechanisme is een zeer belangrijk element van de in december gepresenteerde Green Deal-visie, die een doel bevat om tegen 2050 klimaatneutraliteit in de hele EU te bereiken.

Op 14 januari moet duidelijk worden hoe het nieuwe mechanisme wordt gefinancierd. Hoeveel financiering voor dit nieuwe instrument uit Cohesiebeleid moet komen, hangt tevens af van de onderhandelingen over de nieuwe EU-begroting. Ferreira zegt toe ervoor te vechten dat het nieuwe Just Transition Fund niet ten koste gaat van het Cohesiebeleid.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Recent Posts