Speciale editie Europese Ondernemende Regio Award

 In Geen onderdeel van een categorie

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft besloten de huidige aanmeldprocedure van de Europese Ondernemersregio (EOR) te combineren met de aanmeldingen voor 2022. De EOR award wordt normaal gesproken elk jaar aan maximaal 3 steden of regio’s met “uitstekende, toekomstgerichte strategieën ter ondersteuning van kmo’s, startups en scale-ups” toegekend. Met de speciale EOR-award 2021-2022 kunnen nu maximaal 6 regio’s het EOR-label krijgen. De nieuwe deadline voor het indienen van aanvragen ligt op 28 oktober 2020.

Europese Ondernemende Regio

De EOR is een project waarbij een label wordt uitgereikt aan ondernemende EU-regio’s met een bijzondere innovatieve strategie, ongeacht hun omvang, welvaartsniveau en bevoegdheden. De regio’s met de meest geloofwaardige, toekomstgerichte en veelbelovende visie mogen zich een jaar lang “Europese Ondernemende Regio” noemen. Het initiatief bestaat uit een groeiend netwerk van baanbrekende regio’s die hun ondernemersecosystemen actief versterken, goede praktijkvoorbeelden uitwisselen en samenwerken voor Europese projecten. De winnaars van de EOR van 2020 zijn Gdansk-Pommeren (Polen), de economische regio Göteborg (Zweden) en de regio Navarra (Spanje). In de afgelopen jaren hebben ook Nederlandse regio’s de award ontvangen. In 2019 was de provincie Gelderland een van de drie winnaars en in 2014 de provincie Noord-Brabant.

Speciale editie van de EOR-award

Deze speciale editie van de EOR-award heeft als doel EU-regio’s en steden aan te moedigen strategieën te ontwikkelen om ondernemerschap en het  MKB te stimuleren, rekening houdend met de gevolgen van de COVID-19-crisis. Maximaal 6 regio’s zullen het EOR-label dragen voor een periode van twee jaar (2021 en 2022). Dit moet bijdragen aan het uitvoeren en plannen van strategieën voor een succesvol economisch en sociaal herstel.

Aanmelden

Alle EU-regio’s in de ruimste zin van het woord, onder het niveau van de “lidstaat”, die op politiek niveau over bevoegdheden beschikken en in staat zijn een algemene ondernemersstrategie uit te voeren. Meer informatie over de selectiecriteria, vereiste documenten en aanmeldprocedure kunt u terecht op de webpagina van de Europese Ondernemende Regio (EOR).

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Europese Ondernemende Regio (EOR), Europees Comité van de Regio’s

Recent Posts