Joanne SwetsVertegenwoordiger Provincie Utrecht

Biografie


Joanne Swets werkt sinds 2006 bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. Zij is senior adviseur Public Affairs Europese Zaken van de provincie Utrecht. Zij adviseert het college van Gedeputeerde Staten en provinciale collega’s in Utrecht en bij andere provincies over Europese aangelegenheden en is verantwoordelijk voor de belangenbehartiging.

Joanne is tevens coördinerend dossierhouder voor de belangen van de twaalf Nederlandse provincies op het gebied van Duurzaam en Gezonde Leefomgeving, zoals het Europese Milieuactieprogramma en de Europese ambities voor Nulvervuiling. Dit betekent dat zij zich vooral bezighoudt met beleidsvoorstellen op de beleidsterreinen van luchtkwaliteit, bodem en water, maar ook met andere aanverwante onderwerpen.

Loopbaan


2013 – heden    EU-vertegenwoordiger, Provincie Utrecht, Brussel & Utrecht
2006 – 2013       Policy Advisor EU affairs, Randstad Regio, Brussel

Contact


T. +31 (0)30 258 91 11
E. swets@nl-prov.eu