Pieter FaberVertegenwoordiger NG4

Biografie


Pieter Faber is hoofd van het Cities Northern Netherlands EU office, waar hij vertegenwoordiger is in meerdere Europese Netwerken, contactpersoons is voor de steden in Noord Nederland en verantwoordelijk voor de algemene aansturing van het team. De vier grootste steden uit Noord Nederland (Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen, kortweg NG4) hebben in 2015 het initiatief genomen om een permanente vertegenwoordiging in Brussel op te zetten. Het voornaamste doel van de Cities Northern Netherlands is om mogelijkheden voor ondersteuning vanuit Europese fondsen te koppelen aan initiatieven en projecten van de steden. Daarnaast is het een streven om matchmaking tussen projecten, investeringen en EU-financiering te realiseren, waar mogelijk samen met het innovatief mkb uit de noordelijke regio.

Loopbaan


Pieter is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht en heeft een MSc in Sociale Geografie en Planologie (2003). Tussen 2003 en 2004 studeerde hij bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn carrière is Pieter actief geweest bij verschillende lokale overheden en het bedrijfsleven. Voor zijn job in Brussel was hij hoofd economische zaken in de gemeente Assen. Pieter Faber is lid van de raad van bestuur van het Europese netwerk ERRIN en voorzitter van de Smart Cities and Communities en de Energy werkgroepen. Daarnaast leidt hij het Small and Medium-sized Cities Platform binnen het POLIS-netwerk. Pieter is tevens voorzitter van de Stadsvertegenwoordigers binnen de Stakeholdergroep PED en de stuurgroep van het SET-Plan PED-programma.

Contact


T. +31 (0)6 22 93 66 58
E. faber@nl-prov.eu