Trio-programma van de Raad; Duitsland, Portugal en Slovenië

 In Geen onderdeel van een categorie

De aankomende drie voorzitterschappen van de Raad van de Europese Unie, Duitsland Portugal en Slovenië, zullen alles doen wat nodig is om de veerkracht van Europa te versterken, is te lezen in het programma voor de komende 18 maanden. In het programma benoemen de drie toekomstige voorzitters een aantal punten waarop zij in de komende 18 maanden de focus leggen. In het ‘trio-programma’ ligt de nadruk op duurzame en inclusieve groei, waarin de groene en digitale transities een grote rol spelen.

Cohesiebeleid

In het programma stellen de drie aankomende voorzitters dat een effectief en flexibel cohesiebeleid moet zorgen voor investeringen om de enorme economische en sociale uitdagingen van de coronacrisis aan te pakken. Daarnaast moet het cohesiebeleid bijdragen aan een innovatieve, slimme economische en sociale transformatie naar een groener, koolstofarm Europa. De investeringen moeten betrekking hebben op alle regio’s en hun concurrentievermogen ondersteunen, de economische, sociale en territoriale cohesie versterken en de verschillen verkleinen. Het trio zegt zijn het wetgevingspakket voor cohesie tijdig aan te willen nemen, zodat de uitvoering van de nieuwe cyclus van het cohesiebeleid zonder uitstel van start kan gaan. Bevordering van sociale cohesie, de rechtsstaat, gelijkheid, en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan eveneens hoog op de agenda.

Digitalisering

De drie aankomende voorzitters willen zorgen voor een transparante en Europese digitale transformatie die burgers beschermt tegen kwaadaardige cyberactiviteiten en desinformatie. De focus ligt op het boeken van digitale vooruitgang op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën en gezondheid. Versterking en handhaving van digitale soevereiniteit met betrekking tot digitalisering en kunstmatige intelligentie wordt door het trio gezien als sleuteltechnologie van de toekomst.

Duurzaamheid

In de nasleep van de coronacrisis wil het trio investeren in een innovatieve, duurzame en slimme economische transformatie voor alle regio’s. Bouwen aan een klimaatneutraal en groen Europa en het bereiken van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de doelstellingen van de EU Green Deal worden hierbij hoog in het vaandel gezet.

Voorzitterschap Duitsland

Duitsland heeft van 1 juli – 31 december 2020 het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, waarin het plan is bijzondere aandacht te besteden aan de snel uitbreidende windenergie op zee. Naast windenergie is waterstof een belangrijk onderwerp van de Duitse regering, die wil bespreken hoe energieregels kunnen helpen bij het ontwikkelen van een markt en infrastructuur voor “CO2-neutrale en bij voorkeur CO2-vrije gassen, zoals hernieuwbare waterstof.”

Meerjarig financieel kader 2021-2027

De drie voorzitterschappen vinden het belangrijk om overeenstemming te bereiken over het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027. Het MFK zal een belangrijk instrument zijn om een ​​duurzaam herstel te ondersteunen, ondersteuning te bieden voor duurzame investeringen in de strategische doelstellingen en alle beleidsmaatregelen van de EU. Het trio wil er alles aan doen om onnodige vertragingen bij de uitvoering van het meerjarig financieel kader 2021-2027 en de bijbehorende programma’s te voorkomen.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Taking forward the Strategic Agenda 18-month Programme of the Council, Raad van de Europese Unie

Trio Programme of the Council of the European Union (1 July 2020 – 31 December 2021), Duitse voorzitterschap

Recent Posts