Uitwisselingsplatform: regio’s en steden helpen in de strijd tegen het coronavirus

 In Geen onderdeel van een categorie

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) presenteerde op 24 maart een actieplan ter ondersteuning van lokale en regionale overheden bij de aanpak van de coronacrisis. Het plan bevatte onder andere de lancering van een uitwisselingsplatform om lokale en regionale leiders te helpen hun behoeften en oplossingen te delen en om de wederzijdse ondersteuning tussen lokale gemeenschappen in heel Europa te versterken. Op dit platform zijn inmiddels tientallen initiatieven uit heel Europa gedeeld.

Verzamelen van verhalen en ervaringen

De verhalen en ervaringen die via het platform worden verzameld, zullen gebruikt worden om een diepgaande analyse te maken van wat de crisis betekent voor grensoverschrijdende en internationale samenwerking en hoe deze samenwerking kan helpen bij het aanpakken van de huidige coronacrisis. Het zal leden eveneens in staat stellen feedback te geven over de EU-maatregelen die al zijn genomen. Het CvdR zal regelmatig en praktische informatie verstrekken over EU-maatregelen, met bijzondere aandacht voor financieringsmogelijkheden. De uitkomsten zullen in de toekomst als basis dienen voor beleidsvoorstellen van het Europees Comité van de Regio’s.

Nederlandse bijdragen

Op het snelgroeiende platform worden bijna dagelijks nieuwe initiatieven gepubliceerd, de bijdrage van Nederlandse (Eu)regio’s is hierbij niet gering. De Euregio Scheldemond, waartoe de provincie Zeeland behoort, heeft een gezamenlijke Task Force gevormd om maatregelen zoveel mogelijk te  stroomlijnen en zijn er ondersteunende maatregelen genomen voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen. De provincie Flevoland neemt economische kortetermijnmaatregelen die erop gericht zijn de liquiditeit van organisaties te waarborgen, bedrijven te helpen met soepele betaalregelingen en vroegtijdige uitbetalingen, en organisaties en bedrijven kredieten te verstrekken. De provincie Zuid-Holland neemt verschillende maatregelen waaronder ondersteuning van belangrijke economische sectoren en maatregelen ter uitvoering van de operationele continuïteit van het haven- en industriecomplex. Daarnaast worden er mogelijkheden voor verschillende voorschotten en vertragingen in belastingbetalingen benut.

Bekijk alle initiatieven

Andere (Nederlandse) initiatieven zijn te vinden op de website van het Europees Comité van de Regio’s. Om uw persoonlijke ervaringen, ideeën, voorstellen, videoboodschappen te delen, schrijft u naar covid19@cor.europa.eu.

Lees hier het volledige CvdR-actieplan.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

COVID-19 uitwisselingsplatform, Europees Comité van de Regio’s

Meer informatie:

Actieplan om regio’s en steden te helpen bij bestrijding COVID-19, Huis van de Nederlandse Provincies

Recent Posts