Vier Nederlandse regio’s en Eindhoven geselecteerd voor pilot regionale innovatie

 In Digitalisering, Regionale Economie

Vier Nederlandse regio’s en Eindhoven zijn samen met tientallen andere Europese regio’s en steden geselecteerd om mee te doen aan een proefproject voor partnerschappen voor regionale innovatie. Deze partnerschappen zullen input leveren voor de nieuwe EU-innovatieagenda.

Partnerschappen regionale innovatie

De Europese Commissie heeft 63 regio’s, zeven steden en zes netwerken geselecteerd om mee te doen aan een pilot voor partnerschappen voor regionale innovatie. Vanuit Nederland doen er vier regio’s en één stad mee: Noord-Nederland, de regio’s uit het Vanguard Initiative – waaronder Oost-Nederland, Zuid-Nederland en de provincie Zuid-Holland – en Eindhoven, als onderdeel van een uitgebreid “Cities 4.0”-consortium. Daarmee is Nederland breed vertegenwoordigd.

Er is tevens een draaiboek gepubliceerd voor de partnerschappen. Hierin worden diverse instrumenten en bestuursmechanismen voorgesteld om de coördinatie tussen regionaal, nationaal en Europees innovatiebeleid te optimaliseren, specifiek in het licht van de groene en digitale transitie. Dit draaiboek fungeert als leidraad voor het proefproject. De pilot stelt de deelnemers in staat best practices te delen en gezamenlijk de beleidsinstrumenten uit het draaiboek te ontwikkelen en te testen. De ervaringen uit dit proefproject moeten vervolgens dienen ter input voor de nieuwe Europese innovatieagenda, die de groene transitie moet sturen en lokale innovatieve strategieën aan EU-initiatieven koppelt.

Europese innovatieagenda

De nieuwe EU-innovatieagenda heeft als een van de belangrijkste doelstellingen de afstemming tussen regionale en lokale innovatie-ecosystemen te bevorderen, aangezien dit cruciaal is om de algehele innovatieprestaties van de EU te verbeteren. De koppeling tussen deze regionale initiatieven met de Europese innovatieagenda is daarom extra belangrijk. Door de uitkomsten van dit proefproject leidend te laten zijn voor de invulling van de nieuwe innovatieagenda, hoopt de Commissie de afstemming te verstevigen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Partnerschappen voor regionale innovatie: 63 regio’s, zeven steden en vier lidstaten geselecteerd voor proefproject – Europese Commissie

Meer informatie:

Partnerships for Regional Innovation Playbook – Europese Commissie  


Recent Posts