Visie Comité van de Regio’s EU herstelplannen gepresenteerd aan EU Ministers

 In Geen onderdeel van een categorie

De Nederlandse gedeputeerde Michiel Rijsberman (provincie Flevoland) heeft, namens het Comité van de Regio’s, zijn advies over de Europese economische herstelplannen gepresenteerd aan de Ministeries Economische Zaken van de Europese lidstaten. Duitsland, momenteel voorzitter van de Raad, organiseerde daarvoor een online vergadering.

Bij de vergadering waren ook de Eurocommissaris Elisa Ferreira voor Cohesie en Hervormingen en Voorzitter Younus Omarjee van de commissie regionale ontwikkeling van het Europees Parlement uitgenodigd om hun visie te delen over de instrumenten die de komende weken worden vastgesteld.

Financieringsinstrumenten

De financieringsinstrumenten kunnen naast crisisherstel, ook worden gebruikt voor de transitie naar een groene, digitale en weerbare economie. De meeste landen bereiden momenteel al projecten voor, maar betrekken niet overal de decentrale overheden. Rijsberman benadrukte de centrale rol van decentrale overheden, omdat daar al deze nieuwe middelen bij elkaar komen. Ook het midden- en klein bedrijf als motor van de economie mag niet worden vergeten. Overheden moeten goed met elkaar afstemmen hoe ze alle nieuwe EU middelen gaan inzetten, daartoe roept Rijsberman op om de dialoog structureel onderdeel te maken van het werkplan van het EU Voorzitterschap.

Door:

Sidony Venema en Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Recent Posts