140e vergadering Comité van de Regio’s

 In Geen onderdeel van een categorie

Van 12 tot 14 oktober 2020 vind de 140e plenaire vergadering van het Europees Comité van de Regio’s plaats. Nederlandse regionale en lokale bestuurders presenteren deze week in het Europees Comité van de Regio’s hun adviezen aan de EU instellingen. Ursula Von der Leyen en Frans Timmermans leveren een bijdrage namens de Europese Commissie en er staat een debat gepland met bondskanselier Angela Merkel over de prioriteiten van het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie.

Nederlandse rapporteurs

Vijf Nederlandse rapporteurs presenteren deze week hun inhoudelijke adviezen aan de EU instellingen. De rapporteurs kiezen voor Europese prioriteiten van een transitie naar een digitale, groene en meer weerbare economie met een sterke rol voor regio, MKB en industrie.

Michiel Rijsberman, gedeputeerde in Flevoland, gaat in zijn advies in op de rol die Europese investeringsfondsen kunnen spelen voor innovatieve economische verandering in de regio. Tjisse Stelpstra, gedeputeerde in Drenthe, vraagt in zijn advies “actieplan voor nieuwe circulaire economie” specifiek aandacht voor de positie van de lokale en regionale overheden. Guido Rink, wethouder gemeente Emmen, is namens het Europees Comité van de Regio’s rapporteur over het Witboek Kunstmatige Intelligentie. Eddy van Hijum, gedeputeerde in Overijssel, presenteert zijn advies over een Europese strategie voor het MKB. Jeannette Baljeu, gedeputeerde in Zuid-Holland, heeft een advies opgesteld over de nieuwe Europese industrie Strategie.

Samenwerking met het Rijk

Naast de presentatie van deze EU adviezen vragen de lokale en regionale bestuurders namens IPO en VNG ook nadrukkelijk aandacht voor de verdere samenwerking met het Rijk. Met het indienen van een nationaal herstelplan kan namelijk Europese steun worden aangevraagd voor hervormings- en investeringsprojecten ten behoeve van bouw, leefomgeving en groen. 

Toespraak Ursula von der Leyen

Op 12 oktober sprak de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de openingssessie van de Europese Week van Regio’s en Steden toe via videoconferentie. In haar speech prees president Von der Leyen de vitale rol van regionale en lokale actoren, met name tijdens de coronacrisis.

De Commissiepresident benadrukte dat regio’s en steden de kern vormen van het Europese herstelplan NextGenerationEU en vanaf het begin worden betrokken bij de voorbereiding van nationale herstelplannen. Von der Leyen zegt dat #NextGenerationEU veel verder gaat dan herstel: “NextGenerationEU zal ons sociale weefsel herstellen en balansen herstellen in heel Europa.”

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Nederlandse rapporteurs pleiten voor digitale en groene transitie in Europa, IPO

Speech by President von der Leyen to the European Committee of the Regions’ plenary at the European Week of Regions and Cities, Europese Commissie

Recent Posts