Europees herstelplan: Next Generation EU

 In Geen onderdeel van een categorie

Op woensdag 27 mei presenteerde de Europese Commissie het Europees herstelplan, met een omvang van €1.850 miljard. Naast een nieuw herstelinstrument (Next Generation EU) ter waarde van €750 miljard bestaat het herstelplan uit een nieuw Meerjarig Financieel Kader (MFK) van €1.100 miljard en een nieuw werkprogramma. Het Europees herstelplan moet de gevolgen van de coronacrisis op Europa en haar lidstaten zoveel mogelijk beperken.

Herstelinstrument na coronacrisis

Next Generation EU is het nieuwe herstelinstrument dat de EU economisch moet helpen herstellen. Het wordt een apart en eenmalig middel met een apart budget dat onder het MFK valt. Het wordt tijdelijk ingesteld en uitsluitend gebruikt voor crisisrespons en herstelmaatregelen en stelt €750 miljard beschikbaar tot 31 december 2024. De fondsen die via Next Generation EU worden binnengehaald zullen via EU-programma’s naar de lidstaten gaan. De focus ligt op de beleidsprioriteiten van de EU zoals digitalisering en klimaat, daarnaast wordt een grootschalig Europees gezondheidsprogramma opgezet.

Pijlers

Het nieuwe herstelinstrument bestaat uit 3 pijlers en omvat in totaal €750 miljard. Het gaat hierbij om ‘ondersteuning van de lidstaten bij investeringen en hervormingen’, ‘de economie van de EU een nieuwe impuls geven door privé-investeringen te stimuleren’ en ‘lessen trekken uit de aanpak van de crisis’.

Recovery and resilience facility

Omdat overheidsinvesteringen een belangrijke rol spelen bij het herstel na de huidige crisis, wordt het grootste deel van de financiering gebruikt om investeringen en hervormingen in de lidstaten te ondersteunen. Binnen de eerste pijler valt de ‘recovery and resilience facility’ die bestaat uit €310 miljard aan giften en subsidies aan de lidstaten en €250 miljard aan leningen aan de lidstaten.

REACT-EU initiatief

Het ‘REACT-EU initiatief’ dient als aanvulling op de huidige cohesiebudgetten en zal nog dit jaar ingezet worden. De focus ligt met name op het MKB, de gezondheidssystemen binnen alle sectoren en de groene- en digitale transities. De verdeling van deze fondsen zal afhangen van hoe hard regio’s getroffen zijn, om dit extra kracht bij te zetten zal het Just Transition Fund worden versterkt met €40 miljard.

Solvency support instrument

Een nieuw solvabiliteitsinstrument moet particuliere middelen mobiliseren om steun te verlenen aan Europese bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren, regio’s en landen. Het instrument, met een budget van €31 miljard, zou dit jaar nog beschikbaar moeten komen en moet in totaal meer dan €300 miljard mobiliseren.  

Over het voorgestelde Commissie plan gaat nu worden onderhandeld met het Europees Parlement en met de Europese Raad.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Europe’s moment: Repair and Prepare for the Next Generation, Europese Commissie

Meer informatie:

Factsheet EU budget powering the recovery plan for Europe, Europese Commissie

Factsheet Key instruments supporting the recovery plan for Europe, Europese Commissie

Commissie komt met nieuw MFK voorstel, Huis van de Nederlandse Provincies

Recent Posts