2 miljard euro financiering werkprogramma’s Digitaal Europa

 In Digitalisering

De Europese Commissie heeft drie werkprogramma’s binnen het programma Digitaal Europa aangenomen en trekt hier bijna 2 miljard euro voor uit. Hiermee hoopt ze Europa digitaal onafhankelijk te maken tegen 2030 en digitale oplossingen te bieden aan onder andere decentrale overheden.

Tackelen van maatschappelijke uitdagingen

De Commissie heeft de eerste drie werkprogramma’s aangenomen binnen het programma Digitaal Europa. Ze worden gefinancierd met bijna 2 miljard euro. Het eerste en grootste programma is het hoofdwerkprogramma, dat op 1,38 miljard euro kan rekenen. Dit programma beslaat onder meer de gemeenschappelijke dataruimten voor grensoverschrijdende gegevensuitwisseling, digitale diensten ter ondersteuning van overheidsdiensten en investeringen in kunstmatige intelligentie (KI). Decentrale overheden zijn gebaat bij deze strategische investeringen, omdat ze grensoverschrijdende samenwerking kunnen verbeteren en beveiligen. Daarbij is KI een belangrijk middel om oplossingen te bieden aan maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en slimme steden.

Digitale innovatie

De overige twee werkprogramma’s zijn gericht op cyberveiligheid en de opzet en werking van Europese hubs voor digitale innovatie. Zij kunnen respectievelijk op 269 en 329 miljoen euro rekenen. Cyberaanvallen zijn overheden en organisaties inmiddels niet meer onbekend. Het werkprogramma cyberbeveiliging wil dit tegengaan met investeringen in de veiligheid en het uitwisselen van best practices. Het derde programma zal een netwerk uitrollen van Europese hubs voor digitale innovatie. Deze hubs gaan technologie en de digitale transformatie van publieke organisaties in Europa ondersteunen, waaronder decentrale overheden. Het is een belangrijk instrument voor industriebeleid en de dubbele groene en digitale transitie.

Digitaal decennium

Het programma Digitaal Europa heeft de ambitie om Europa tegen 2030 digitaal onafhankelijk te maken. Deze visie voor Europa’s digitale decennium beslaat vier hoofdpunten: de digitale vaardigheid van burgers en professionals vergroten; veilige en werkende duurzame, digitale infrastructuurvoorzieningen; de digitale transformatie van bedrijven; en als laatste de digitalisering van overheidsdiensten. In totaal beslaat het budget van Digitaal Europa 7,5 miljard euro. Digitaal Europa wordt uitgevoerd via meerjarige werkprogramma’s, waarvan de eerste drie nu zijn gestart.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Commissie investeert bijna 2 miljard euro uit het programma Digitaal Europa om vooruitgang te boeken bij de digitale transitie – Europese Commissie

Meer informatie:

Europese Commissie presenteert plan voor digitaal soeverein Europa tegen 2030 – Huis van de Nederlandse Provincies

Europa’s digitale decennium: Commissie zet koers uit voor digitaal soeverein Europa tegen 2030 – Europese Commissie


Recent Posts