4,7 miljoen euro aan Europese steun voor overstromingen in Limburg

 In Klimaat & Energie, Regionale Economie

Nederland krijgt mogelijk 4,7 miljoen euro voor de gevolgen van de extreme overstromingen in Limburg in juli 2021. De EU is van plan financiële steun te verlenen aan de door natuurrampen-getroffen lidstaten. De Raad van de EU en de Begrotingscommissie in het Europees Parlement hebben het voorstel goedgekeurd.

Extreme overstromingen

In juli 2021 werd Europa getroffen door extreme overstromingen. Vooral Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk en Luxemburg werden zwaar getroffen. De rivieren de Maas en de Rijn overstroomden, evenals de zijrivieren, waardoor in de provincie Limburg ongeveer 50.000 bewoners moesten worden geëvacueerd. Verschillende wegen werden afgesloten, het treinverkeer viel tijdelijk uit en er braken twee dijken in Limburg. Uiteindelijk heeft de natuurramp in Nederland grote schade aan de infrastructuur toegebracht. In Duitsland vielen er zelfs 195 doden. Uit het oogpunt van solidariteit, heeft de Europese Commissie voorgesteld om 4,7 miljoen euro aan financiële bijstand te verlenen aan Nederland.

De Raad van de EU keurde dit voorstel op 8 november 2022 al goed. Zbyněk Stanjura, minister van Financiën van Tsjechië, zei hierover: “We hebben er gezamenlijk belang bij dat landen die worden getroffen door natuur­rampen kunnen heropbouwen wat is vernield, en dat hun economie er sterker uit komt.” Na goedkeuring door de Europese ministers, is het voorstel in de Begrotingscommissie van het Europees Parlement unaniem aangenomen. De Duitse rapporteur Henrike Hahn erkende: “Het geld (…) dat is goedgekeurd, is een duidelijk en belangrijk teken van Europese solidariteit in tijden van crisis. Echter, een doeltreffende bestrijding van de oorzaken van klimaatverandering, zodat we niet te vaak een beroep hoeven te doen op het Solidariteitsfonds, moet een prioriteit zijn voor de EU, want voorkomen is beter dan achteraf maatregelen treffen.

Het voorstel wordt in december behandeld in de plenaire zitting van het Parlement. Na goedkeuring in deze zitting wordt het voorstel bekrachtigd en kan de uitbetaling beginnen.

Solidariteitsfonds

De noodhulp is afkomstig uit het Solidariteitsfonds van de EU. Het fonds is opgericht om te reageren op grote natuurrampen en uiting te geven aan Europese solidariteit. Sinds de oprichting in 2002 is het voor honderd natuurrampen gebruikt, maar ook voor twintig grote noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, na aanleiding van de COVID-19 pandemie.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

EU-begroting: Raad akkoord over € 668 miljoen aan noodhulp voor 7 lidstaten na natuurrampen – Raad van de Europese Unie

Seven countries to receive nearly €720 million in EU aid after natural disasters in 2021 – Europees Parlement

Meer informatie:

Solidariteitsfonds van de EU – Europese Commissie


Recent Posts