Agrofood

Agrofood

Na de vaststelling van de GLB-verordeningen in 2021, blijft de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2022 een belangrijk aandachtspunt binnen de Green Deal. In 2022 verwachten we een verdere verschuiving binnen het agrofood dossier van primair landbouwbeleid naar duurzaam voedsel en productiebeleid. Daaraan worden nieuwe voorstellen gekoppeld, zoals het wetgevend voorstel (herziening) over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarnaast worden de ‘Van boer tot bord’-strategie, het ‘Actieplan organische productie’, maar ook de voor provincies belangrijke langetermijnvisie inzake plattelandsgebieden op EU-niveau, de voorstellen inzake duurzame voedselsystemen en de ‘Biodiversiteitsstrategie’ op EU niveau behandeld en actief vanuit het HNP opgepakt. Het dossierteam in het HNP, in continue afstemming met het IPO, zal zich inzetten om de provinciale standpunten voor het voetlicht te brengen zowel bij de Europese instellingen als via de inbreng van de Nederlandse delegatie in het Europees Comité van de Regio’s.

De bestuurlijke HNP-dossierhouder behartigt het gedefinieerde gezamenlijk belang. De bestuurlijke dossierhouders voor Agrofood zijn:

  • (vacant): Lid NAT commissie/CvdR en lid BAC VP.
  • Ilse Zaal: Lid NAT commissie/CvdR en lid BAC VP en BAC RE.

Contact