Duurzame & Gezonde Leefomgeving

Duurzame & Gezonde Leefomgeving

Het dossier Duurzame en Gezonde Leefomgeving (DGLO) heeft in 2021 meer aandacht gekregen, zowel vanuit de Europese Commissie alsook vanuit de twaalf provincies. Milieuonderwerpen blijven in 2022 hoog op de Europese politieke agenda staan, zo blijkt uit het ECWP 2022. De Commissie kondigt aan om aandacht te blijven besteden aan het Zero Pollution Package. Zo gaat de Commissie in 2022 de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit herzien alsook de lijst van verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater en het grondwater (geïntegreerd waterbeheer). Als gevolg van de toegenomen aandacht voor milieuzaken heeft de HNP-werkgroep DGLO zichzelf doorontwikkeld en is de afstemming rondom de lobby inzake het Europese milieubeleid verder geprofessionaliseerd. De in IPO-verband en op bestuurlijk niveau afgestemde interprovinciale inzet over het Europees milieubeleid is daarvan een bewijs. Dit biedt voor 2022 en daarna een solide basis en is richtinggevend voor onze inzet in de Brusselse belangenbehartiging.

De bestuurlijke HNP-dossierhouder behartigt het gedefinieerde gezamenlijk belang. De bestuurlijke dossierhouder voor DGLO is:

  • Tijs de Bree: Lid van de BAC MTH en door deze BAC benoemd als dossierhouder op dit onderwerp. Tijs de Bree is geen lid van het HNP-bestuur.

Contact