Duurzame & Gezonde Leefomgeving

Duurzame & Gezonde Leefomgeving

Het dossier Duurzame en Gezonde Leefomgeving (DGLO) heeft in 2023 veel aandacht gekregen, zowel vanuit de Europese Commissie, alsook vanuit de twaalf provincies. Het milieu blijft voorlopig hoog op de Europese politieke agenda staan, zoals blijkt uit het meeste recente werkplan van de Europese Commissie.

Als gevolg van de toegenomen aandacht voor milieuzaken, heeft de HNP-werkgroep DGLO zichzelf doorontwikkeld en is de afstemming rondom de lobby over het Europese milieubeleid verder geprofessionaliseerd. De in IPO-verband en op bestuurlijk niveau afgestemde interprovinciale inzet over het Europees milieubeleid is daarvan een bewijs. Dit biedt voor 2023 en daarna een solide basis en is richtinggevend voor onze inzet in de Brusselse belangenbehartiging.

De bestuurlijke HNP-dossierhouder behartigt het gedefinieerde gezamenlijk belang. De bestuurlijke dossierhouder wordt op 27 september 2023 benoemd.

Contact