Akkoord tussen Raad en Parlement over EU-budget

 In Digitalisering, Klimaat & Energie, Regionale Economie

Op 10 november 2020 werd een akkoord bereikt over de volgende langetermijnbegroting van Europa en NextGenerationEU, het tijdelijke herstelinstrument. Het pakket van in totaal 1,8 biljoen euro waarover het Europees Parlement en de EU-lidstaten in de Raad een akkoord bereikten zal het grootste pakket zijn dat ooit uit de EU-begroting is gefinancierd.

Herstel na COVID-19

Het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor 2021-2027 moet bijdragen aan het herstel van Europa na COVID-19. Europa moet groener, digitaler, veerkrachtiger en beter geschikt zijn om de huidige en komende uitdagingen aan te gaan. In het akkoord staat een concrete toezegging dat 30 % van de EU-begroting, zowel in het MFK als NextGenerationEU, zal worden besteed aan de strijd tegen de klimaatverandering. Het pakket besteedt ook aandacht aan de bescherming van biodiversiteit.

Modernisering

Meer dan de helft van het pakket gaat dienen om modernisering te stimuleren op het gebied van o.a. onderzoek en innovatie, een eerlijke- en digitale transitie en een nieuw gezondheidsprogramma (EU4Health). Conventioneel beleid zoals het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) blijven in de komende jaren financiële steun ontvangen. Die steun is volgens de Commissie noodzakelijk om in tijden van crisis voor stabiliteit te zorgen en de modernisering van die beleidsvormen te waarborgen. Deze stabiliteit en modernisering moeten bijdragen aan het herstel en de groene- en digitale transitie van de betreffende sectoren.

Formele procedure

Voordat de MFK-verordening officieel is aangenomen moet het interinstitutionele akkoord dat op 10 november 2020 werd bereikt plenair goedgekeurd worden in het Europees Parlement én in de Raad enerzijds en goedkeuring in de nationale parlementen in de 27 lidstaten anderzijds.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Persbericht EU-begroting: Europese Commissie ingenomen met akkoord, Europese Commissie

Persbericht Akkoord over EU-begroting: Vragen en antwoorden, Europese Commissie


Recent Posts