Beschermingsstatus wolf wordt mogelijk gewijzigd, oproep aan regio’s voor informatie

 In Agrofood, Duurzame & Gezonde Leefomgeving

De Europese Commissie signaleert problemen door de terugkeer van de wolf in de EU. Daarom roept ze regio’s en lokale overheden op informatie te verstrekken over de wolvenpopulatie en de gevolgen hiervan. Dit leidt mogelijk tot een wijziging in de beschermingsstatus van wolven in Europa.

Oproep tot informatie

Wolvenroedels trekken steeds verder op in Europa. Door de beschermde status die wolven als inheemse soort genieten in Europa, heeft de wolf volop zijn terugkeer gemaakt in Europese regio’s, waaronder Nederlandse. Echter, de Europese Commissie signaleert dat deze terugkeer tot conflicten leidt met lokale landbouw- en jachtgemeenschappen. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Commissie, spreekt van een “reëel gevaar” voor de veestapel en mogelijk ook voor de mens.

Om de wolvenpopulatie in Europa en de gevolgen hiervan in kaart te brengen, roept de Commissie daarom regio’s, lokale overheden, wetenschappers en andere belanghebbenden om voor 22 september 2023 informatie aan te leveren via het e-mailadres EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu.

Op basis van de verzamelde gegevens, zal de Commissie een besluit nemen over de actualisatie van de beschermingsstatus van de wolf  en eventueel de beschermingsstatus van de wolf in de EU wijzigen en het rechtskader flexibeler maken.

Europese Habitatrichtlijn

De Europese wolf wordt beschermd door de Europese Habitatrichtlijn, een wet bedoeld om specifieke ecosystemen in de EU te beschermen, evenals diersoorten binnen deze ecosystemen die van groot belang zijn voor de instandhouding ervan en/of diersoorten die onder grote druk staan. Deze richtlijn merkt de wolf in Europa aan als een beschermde diersoort. In principe betekent dit dat de lidstaten wolven en hun leefgebieden actief moeten beschermen en dat het vangen en doden van wolven en het verstoren of vernietigen van hun leefgebied verboden is.

Er zijn uitzonderingen op de Habitatrichtlijn om veehouders, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid te beschermen, maar het doden van wolven is bijna niet mogelijk. De EU geeft mogelijkheden om financiële ondersteuning te verlenen voor het beschermen van vee of schade te compenseren die wordt veroorzaakt voor de wolf.

Een uitgebreid overzicht van de Habitatrichtlijn, de uitzonderingen en de mogelijkheden voor decentrale overheden, vindt u op de website van het Kenniscentrum Europa Decentraal.

Situatie in Nederland

De wolf deed in 2018 zijn intrede in Nederland en inmiddels zijn er zes roedels gevestigd: in het gebied van de Noord-Veluwe, Midden-Veluwe, Park de Hoge Veluwe, Zuidwest-Veluwe, Midden-Drenthe en in het grensgebied Fryslân-Drenthe-Overijssel. Vlak over de grenzen met België en Duitsland leven er ook wolvenroedels.

Doordat de conflicten tussen de wolf en de mens zijn toegenomen, klinkt de oproep in Nederland om flexibeler om te gaan met de beschermingsstatus van de wolf. In Nederland zijn de relevante artikelen uit de Habitatrichtlijn geïmplementeerd in de Wet Natuurbescherming (Wnb). Provincies zijn volgens de Wnb in Nederland verantwoordelijk voor het verlenen van ontheffingen op het verbod op het doden van beschermde diersoorten. Zij worden in toenemende mate geconfronteerd met de bepalingen uit de Wnb en de discussie over de wolf. Het is voor hen, net als voor andere Nederlandse belanghebbenden, daarmee belangrijk om op de oproep van de Commissie te reageren en mee te denken over een duurzaam en houdbaar wolvenbeleid in de EU. 

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Wolven in Europa: Commissie dringt er bij lokale overheden op aan ten volle gebruik te maken van bestaande afwijkingen en verzamelt gegevens voor de herziening van de staat van instandhouding – Europese Commissie

Meer informatie:

Kan de provincie helpen bij overlast wolven? – Kenniscentrum Europa Decentraal

Wolf – BIJ12


Recent Posts