Comité van de Regio’s benadrukt rol van regio’s in conclusies Klimaatconferentie

 In Klimaat & Energie

Door de inzet van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) tijdens de Klimaatconferentie van Glasgow 2021 (COP26), wordt de rol van decentrale overheden in de strijd tegen klimaatverandering opnieuw opgenomen in de conclusies van COP26. Eerder waren deze eruit gehaald.

Conclusies COP26

Het belang van decentrale overheden in het behalen van de klimaatdoelen is opnieuw opgenomen in de officiële conclusies van de Klimaatconferentie van Glasgow 2021 (COP26). Eerder was dit geschrapt uit de tekst. Door de inzet van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) tijdens COP26, zijn in de laatste versie van de conclusies de woorden ‘multi-level and collaborative action’ opnieuw toegevoegd. Apostolos Tzitzikostas, voorzitter van het CvdR, zei hierover: “Local and regional governments deliver 70% of climate mitigation, and 90% of climate adaptation, yet still do not have a formal seat in the UN climate negotiations, nor were their views properly represented by the EU in Glasgow. This is legally, financially and democratically wrong.” Tzitzikostas geeft daarmee aan dat, alhoewel de uitvoering van de klimaatplannen grotendeels bij decentrale overheden ligt, de EU nauwelijks de input van Europese regio’s heeft vertegenwoordigd tijdens COP26. Het CvdR handelde namens de bredere alliantie Local Governments and Municipal Authorities Constituency (LGMA), die decentrale overheden uit de hele wereld vertegenwoordigd.

Vooruitblik naar COP27

Met het oog op de volgende klimaattop (COP27) publiceerde het CvdR namens verscheidene regionale stakeholders ook een politiek statement, waarin de rol van regio’s onderstreept wordt om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Zo moeten decentrale overheden onder meer betrokken worden in beloftes die landen maken om hun uitstoot te verminderen. Daarbij zouden de voortgangsrapportages over de klimaatdoelen uit de Parijsakkoorden ook het werk en de voortgang van decentrale overheden moeten omvatten.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

COP26: Ignoring the vital role played by cities and regions will undermine climate commitments, local and regional leaders warned from Glasgow – Europees Comité van de Regio’s

Meer informatie:

Declaration “EU Green Deal: from local to global” – Europees Comité van de Regio’s

Met de VS aan haar zijde, maakt de EU grote, groene beloftes – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts