Commissie en Comité van de Regio’s presenteren Zero Pollution Stakeholder Platform

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving

De Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio’s lanceerden op 4 juni 2021 een Stakeholderplatform ter ondersteuning van de uitvoering van het EU-actieplan “Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil”, dat op 12 mei 2021 werd aangenomen. Het Zero Pollution Stakeholder platform zal helpen om de belangrijkste initiatieven en acties die zijn uiteengezet in het actieplan te realiseren.

Rol regio’s

Tijdens de lancering van het gezamenlijke stakeholdersplatform benadrukte Vasco Alves Cordeiro, eerste vicevoorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, het belang van lokale en regionale overheden: “Lokale en regionale overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van 70 % van het EU-beleid, 70 % van de maatregelen ter beperking van de klimaatverandering en tot 90 % van de maatregelen met betrekking tot de aanpassing aan de klimaatverandering. Het actieplan voor nulverontreiniging is van essentieel belang om levens te redden en voor een duurzamere toekomst te zorgen. Het platform zal helpen de Europese doelstellingen om te zetten in de lokale en regionale realiteit.”

EU-actieplan

Het actieplan is een resultaat van de Europese Green Deal en eveneens het belangrijkste onderwerp van de EU Green Week van dit jaar. Het bevat een visie voor 2050 om de vervuiling terug te brengen tot niveaus die niet langer schadelijk zijn voor de mens, gezondheid en natuurlijke ecosystemen. Het bevat eveneens tussentijdse doelstellingen voor 2030 en acties om de doelstellingen te bereiken.

Steden en regio’s spelen een sleutelrol bij het vertalen van deze visie in actie op het terrein. Het terugdringen van vervuiling vraagt om schone keuzes voor regionale en stedelijke mobiliteit en energie, investeringen in gebouwen en infrastructuur en de algemene ruimtelijke ordening.

Platform

Het stakeholderplatform zal helpen:

  • actoren uit verschillende gemeenschappen en expertisegebieden samen te brengen om onderling samenhangende uitdagingen aan te pakken.
  • een gemeenschappelijke visie te bepalen voor het bereiken van doelstellingen zonder vervuiling.
  • goede praktijken te ontwikkelen en delen over bijvoorbeeld financiering voor innovatie en banen zonder vervuiling, het stimuleren van duurzame productie en consumptie, en het creëren van thematische hubs zoals de Clean Air Tech Hub.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

European Commission and European Committee of the Regions launch Zero Pollution Stakeholder Platform – Europese Commissie


Recent Posts