Commissie komt met nieuw MFK voorstel

 In Geen onderdeel van een categorie

Op woensdag 27 mei presenteerde de Europese Commissie het Europees herstelplan, dat een omvang heeft van €1.850 miljard. Het voorgestelde herstelplan bestaat uit drie pijlers: een aangepast Meerjarig Financieel Kader (MFK) van €1.100 miljard, een nieuw herstelinstrument Next Generation EU ter waarde van €750 miljard en een aangepast werkprogramma. Het Europees herstelplan moet de gevolgen van de coronacrisis voor Europa en haar lidstaten zoveel mogelijk beperken.

Nieuw voorstel

Voor het nieuwe en versterkte MFK baseerde de Commissie zich op het voorstel van Raadspresident Charles Michel in februari, waarmee bijdragen van lidstaten tijdens en na de coronacrisis zoveel mogelijk beperkt blijven. De Commissie stelt een MFK van €1.100 miljard voor – iets meer dan het compromisvoorstel van Charles Michel (€1.094 miljard), maar aanzienlijk minder dan het oorspronkelijke Commissievoorstel uit 2018 (€1.279 miljard). Om dit te compenseren worden sommige programma’s geholpen met extra middelen uit het nieuwe Next Generation EU.

De Europese Commissie stelt voor om de EU bijdragen van de lidstaten te verhogen van 1,2% naar 1,4% van het EU BNI en daarmee het Europees budget 2021-2027 te financieren.

Cohesiebeleid

Voor het cohesiebeleid is €323 miljard voorzien, een daling van 12% tegenover de huidige programmaperiode. Het beleid zal daarom aangevuld worden met €50 miljard via Next Generation EU zodat er in totaal €373 miljard beschikbaar zal zijn, net iets meer dan de huidige programmaperiode.

Landbouw

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) omvat in het nieuwe voorstel €333 miljard, waarvan €258 miljard voor de eerste pijler. De tweede pijler omvat €75 miljard, dat wordt aangevuld met €15 miljard extra uit Next Generation EU – dat brengt het totaal op €348 miljard. De extra middelen moeten de implementatie van de Farm to Fork en Biodiversiteitsstrategie ondersteunen.

De Commissie voorziet in haar voorstel €81 miljard voor Horizon Europe, een daling ten opzichte van het voorstel in 2018 (€97 miljard). Om het verschil te overbruggen wordt dit aangevuld met €13,5 miljard uit Next Generation EU. Het totaal komt daarmee op €94,5 miljard.

Besprekingen Europees Parlement en Raad

De Commissie stelde dit plan op 27 mei voor in het Europees Parlement, de Raad zal het plan eveneens zo snel mogelijk bespreken. De lidstaten bespreken het voorstel tijdens de Europese Top van 19 juni, Raadspresident Michel hoopt op een akkoord voor de zomer.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

The EU budget powering the recovery plan for Europe, Europese Commissie
Annex – The EU budget powering the recovery plan for Europe, Europese Commissie
MFK factsheets, Europese Commissie

Meer informatie:

Next Generation EU, Huis van de Nederlandse Provincies

Recent Posts