Commissie presenteert aanpak voor duurzame blauwe economie

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving, Klimaat & Energie

De Europese Commissie stelde op 17 mei een nieuwe aanpak voor een duurzame blauwe economie in de EU voor, ten behoeve van bedrijfstakken en sectoren die verband houden met de oceanen, zeeën en kusten. Een duurzame blauwe economie is essentieel om de doelstellingen van de Europese Green Deal te verwezenlijken en een groen en inclusief herstel van de pandemie te verzekeren.

Transitie en innovatie

Alle sectoren van de blauwe economie zullen hun effecten op milieu en klimaat moeten reduceren. Dat geldt voor de visserij, de aquacultuur, het kusttoerisme, het zeevervoer, de havenactiviteiten en de scheepsbouw. Om de klimaat- en biodiversiteitscrises aan te pakken zijn gezonde zeeën en oceanen essentieel en moet de EU mariene hulpbronnen duurzaam gebruiken met het oog op alternatieven voor fossiele brandstoffen en de traditionele voedselproductie.

Om de transitie naar een duurzame blauwe economie te realiseren zijn investeringen en innovatieve technologieën vereist. Golf- en getijdenenergie, algenproductie, de ontwikkeling van innovatief vistuig en het herstel van mariene ecosystemen zullen nieuwe groene banen en bedrijven in de blauwe economie creëren.

Agenda duurzame blauwe economie

In de nieuwe mededeling presenteert de Europese Commissie een gedetailleerde agenda voor verduurzaming van de blauwe economie in de EU. In de agenda worden verschillende doelen geformuleerd.

  • Klimaatneutraliteit en nulverontreiniging realiseren, met name door ontwikkeling van hernieuwbare offshore-energie, het koolstofvrij maken van zeevervoer en realisatie van groenere haven.
  • Omschakelen naar een circulaire economie en terugdringen van de vervuiling, onder meer dankzij nieuwe normen voor het ontwerp van vistuig, voor scheepsrecycling en voor de ontmanteling van offshore-platforms.
  • Vrijwaren van biodiversiteit en investeren in de natuur. De bescherming van 30% van het zeegebied van de EU maakt het mogelijk het verlies aan biodiversiteit terug te dringen, de visbestanden te laten groeien, tot klimaatmitigatie en -veerkracht bij te dragen en voor aanzienlijke financiële en sociale voordelen te zorgen.
  • Aanpassing aan de klimaatverandering en de veerkracht van kustgebieden bevorderen. De biodiversiteit van het landschap zal worden beschermd dankzij aanpassingswerkzaamheden, waarbij ook het toerisme en de kusteconomie worden bevorderd.
  • Waarborgen van duurzame voedselproductie. De Europese zeeën zullen beter worden beschermd dankzij duurzame productie van en nieuwe marketingnormen voor visserijproducten, het gebruik van algen en zeegras, een strenger toezicht op de visserij en onderzoek en innovatie op het gebied van op cellen gebaseerde visserijproducten.
  • Verbetering van het ruimtelijk beheer op zee. Een nieuw blauw forum voor zeegebruikers heeft tot doel de dialoog tussen offshore-exploitanten, belanghebbenden en wetenschappers op het gebied van visserij, aquacultuur, scheepvaart, toerisme, hernieuwbare energie en andere activiteiten te coördineren en zal de coöperatieve uitwisseling voor het duurzaam gebruik van het mariene milieu bevorderen.

De Europese Commissie wil ook internationaal de voorwaarden voor een duurzame blauwe economie blijven creëren op basis van de internationale agenda voor het beheer van de oceanen.

Financiering duurzame blauwe economie

De Europese Commissie en de EIB-groep (de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds) zullen hun samenwerking opvoeren ter bevordering van een duurzame blauwe economie. De instellingen zullen met de lidstaten samenwerken om aan de bestaande financieringsbehoeften te voldoen. Het nieuwe Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur zal de transitie naar duurzamere waardeketens op basis van de oceanen, zeeën en kustactiviteiten ondersteunen.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Europese Green Deal: een duurzame blauwe economie in de Europese Unie ontwikkelen – Europese Commissie


Recent Posts