Herziening REACH-verordening

De EU moet de wetgeving voor registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen voor chemische stoffen (REACH) herzien in het kader van de duurzaamheidsstrategie voor chemische [...]

Update Europese industrie strategie

De Europese Commissie presenteerde op 5 mei 2021 een update van de in maart 2020 gelanceerde Europese Industrie Strategie. De eerder gepresenteerde strategie was vanwege de coronapandemie toe aan [...]