Commissie presenteert richtsnoeren duurzame en concurrerende aquacultuur in EU

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving

De Europese Commissie stelde afgelopen week nieuwe strategische richtsnoeren voor een duurzamere en concurrerendere aquacultuur in de EU voor. De richtsnoeren bieden de Commissie, de lidstaten en de belanghebbenden een gemeenschappelijke visie voor de ontwikkeling van de sector op een wijze die rechtstreeks bijdraagt tot de Europese Green Deal, en met name de “van boer tot bord”-strategie. De richtsnoeren moeten de aquacultuursector van de EU helpen concurrerender en veerkrachtiger te worden en zullen de milieu- en klimaatprestaties ervan helpen verbeteren.

Doelstellingen

De Commissie stelde de richtsnoeren op in nauw overleg met EU-lidstaten en andere belanghebbenden. In de richtsnoeren zijn vier onderling verbonden doelstellingen vastgesteld voor de verdere ontwikkeling van de aquacultuur in de Europese Unie: vergroten van de veerkracht en het concurrentievermogen; participeren in de groene transitie; zorgen voor maatschappelijk draagvlak en voorlichting van de consument; en vergroten van kennis en innovatie.

Potentieel aquacultuursector

De richtsnoeren moeten ondersteuning bieden aan de groei van biologische aquacultuur in de EU. De Commissie ziet een aanzienlijk groeipotentieel in de biologische aquacultuurproductie, zoals ook beschreven in het eerder gepubliceerde actieplan voor de biologische productie. In tegenstelling tot visserij valt aquacultuur niet onder de exclusieve bevoegdheid van de EU. De Commissie erkent de relevantie van een strategische aanpak gezien het potentieel van de aquacultuursector om aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal bij te dragen. In de richtsnoeren worden specifieke acties voorgesteld met het oog op de uitdagingen en kansen van de aquacultuursector in de EU. Deze acties betreffen verschillende gebieden, waaronder toegang tot ruimte en water, gezondheid van mens en dier, milieuprestaties, klimaatverandering, dierenwelzijn, het regelgevende en administratieve kader, en communicatie over aquacultuur in de EU.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Richtsnoeren voor duurzame en concurrerende aquacultuur in de EU – Europese Commissie


Recent Posts