Commissie vraagt uw input over kunstmatige intelligentie

 In Geen onderdeel van een categorie

De Europese Commissie vraagt uw mening in een openbare raadpleging over kunstmatige intelligentie (AI). De openbare raadpleging komt samen met het Witboek over kunstmatige intelligentie. De deadline om te reageren op deze raadpleging ligt op 14 juni.

Witboek kunstmatige intelligentie

Het Witboek kunstmatige intelligentie is een Europese aanpak om een ​​Europees ecosysteem van excellentie en vertrouwen AI te bevorderen. Het Witboek stelt maatregelen voor die het onderzoek stroomlijnen, de samenwerking tussen de lidstaten bevorderen en de investeringen in de ontwikkeling en invoering van AI vergroten. Daarnaast pleit het voor beleidsopties voor een toekomstig EU-regelgevingskader dat de soorten wettelijke vereisten bepaalt die van toepassing zijn op relevante actoren, met bijzondere aandacht voor risicovol gebruik.

Strategische technologie

Kunstmatige intelligentie (AI) is een strategische technologie die veel voordelen biedt voor zowel  burgers als de economie. Voorbeelden van deze voordelen zijn innovaties in de gezondheidszorg, verhoging van de efficiëntie van de landbouw, bijdragen aan de aanpak van klimaatverandering en verhogen van de veiligheid van Europeanen.

Openbare raadpleging

Deze openbare raadpleging stelt alle Europese burgers, lidstaten en relevante belanghebbenden (inclusief het maatschappelijk middenveld, de industrie en academici) in staat om hun mening te geven over het Witboek en bij te dragen aan de Europese benadering van AI. Voor meer informatie over de raadpleging of om uw bijdrage te leveren kunt u terecht op de website van de Europese Commissie.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

White Paper on Artificial Intelligence – a European approach to excellence and trust, Europese Commissie

Witboek kunstmatige intelligentie, Europese Commissie

Recent Posts