Commissiedebat Nationaal herstelprogramma: inbreng regionale stakeholders

 In Regionale Economie

Woensdag 17 november 2021 debatteerden leden van de Tweede Kamer met Wopke Hoekstra, de minister van Financiën, over het nationaal herstel en weerbaarheidsprogramma (RRP). Het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en VNO/NCW gaven samen met nog zes andere organisaties een aantal boodschappen mee voor het debat:

  • Nederland verdient een krachtig en groen herstel.
  • Betrek provincies bij de inhoudelijke voorbereiding RRP.
  • Zoek goede balans tussen oude en nieuwe investeringen.
  • Organiseer snel stakeholder bijeenkomsten.
  • Zorg voor snelheid bij indienen én uitvoeren RRP.

Tijdens het debat benadrukten zowel VOLT, als CDA en D66 dat de betrokkenheid van verschillende stakeholders – onder wie decentrale overheden en grensregio’s – zeer belangrijk is voor het opstellen en het uitvoeren van het RRP. Hoekstra uitte dat het opstellen van het RRP helaas langer duurt door de formatie, maar dat de deadline voor indiening zal worden gehaald. Hij meldde dat de Tweede Kamer wordt betrokken bij het opstellen van het RRP en dat de conceptversie met de Kamer wordt besproken, na consultatie met andere betrokken partijen.

Open brief

Het Europese herstelfonds heeft bijna 6 miljard euro beschikbaar voor Nederland, maar Nederland heeft als enige land in de EU nog geen RRP ingediend, wat noodzakelijk is om aanspraak te maken op het geld. Eerder vroeg de coalitie van (regionale) stakeholders in een open brief om snel betrokken te worden bij de uitwerking van het RRP. De motie Dassen-Van der Lee is intussen aangenomen, die vraagt om hier snelheid mee te maken.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Commissiedebat RRP Position Paper – Interprovinciaal Overleg

Meer informatie:

Nederland laat 6 miljard euro liggen: dit moet veranderen – Huis van de Nederlandse Provincies

Beste Mark en Stef – Interprovinciaal Overleg

Motie van de leden Dassen en Van der Lee over voor het kerstreces rapporteren over het consultatieproces inzake het EU-Herstelfonds – Tweede Kamer


Recent Posts