De twaalf Nederlandse provincies en Duitse deelstaat Baden-Württemberg vragen regionale aandacht voor biotechnologie in Europa

 In Circulaire Economie

Het Huis van de Nederlandse Provincies en de Duitse deelstaat Baden-Württemberg hebben een position paper aan de Europese Commissie aangeboden, waarin ze de belangrijke rol van regio’s in het bevorderen van een duurzame bio-economie benadrukken. Wat staat nog meer in het paper?

Position paper

De Duitse deelstaat Baden-Württemberg en de gezamenlijke Nederlandse provincies hebben een position paper over biotechnologie aan de Europese Commissie aangeboden, om mee te nemen in het definitieve Commissievoorstel voor een Europese biotechnologiestrategie.

De Noord-Hollandse gedeputeerde Esther Rommel, bestuurder van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) en bestuurlijk HNP-dossierhouder Circulaire Economie, ondertekende namens de gezamenlijke Nederlandse provincies het position paper. Dit deed ze samen met staatssecretaris Dr. Andre Baumann, van het ministerie voor Milieu, Klimaatbescherming en de Energiesector van de Duitse deelstaat Baden-Württenberg.

Biotechnologie en Europa

De Europese Commissie heeft in haar werkprogramma voor 2024 een initiatief op het gebied van biotechnologie en bioproductie aangekondigd. Biotechnologie is een sleuteltechnologie voor de bio-economie. Het geplande biotechnologie-initiatief is daarom van groot belang voor de stedelijke en industriële bio-economie. Denk hierbij aan stedelijke en industriële bioraffinaderijen voor de productie van grondstoffen zoals vezels, meststoffen of waterstof uit afval en afvalwater. Met het paper willen de Nederlandse provincies en deelstaat Baden-Württemberg de Commissie vragen om na te denken over het potentieel van de duurzame circulaire bio-economie voor dit initiatief.

Het paper vraagt daarbij om meer erkenning van en ondersteuning voor de rol die regio’s innemen in het realiseren van een dergelijke circulaire bio-economie op Europees niveau. De Nederlandse provincies en Baden-Württemberg roepen de Commissie op om de regionale dimensie te integreren in haar voorstellen en om regionale actoren direct te betrekken bij de Europese financiering van duurzame bio-economische initiatieven. Met name wanneer secundaire grondstofstromen, zoals afvalwater, afval of afvoerlucht, worden ingezet als grondstoffen voor de bio-economie, komen lokale actoren die de infrastructuur beheren en verantwoordelijk zijn voor het beheer van deze materiaalstromen in beeld. Dit betekent dat regio’s en gemeenten in de EU over het algemeen bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen voor deze secundaire grondstoffenbronnen.

Door de rol van decentrale overheden goed vast te leggen in het definitieve voorstel over de Europese biotechnologiestrategie, is het mogelijk voor decentrale overheden om innovatieve biotechnologische initiatieven op regionaal niveau te ondersteunen met Europese subsidies. Baden-Württemberg en de Nederlandse provincies bevorderen talrijke proefprojecten als onderdeel van hun strategieën voor een duurzame bio-economie, vaak met steun van het EFRO.

Samenwerking

De samenwerking tussen de Nederlandse provincies en Duitse deelstaat Baden-Württemberg op het gebied van bio-economie wordt voortgezet op 17 en 18 september 2024. Op uitnodiging van staatssecretaris Dr. Baumann zal Noord-Hollandse gedeputeerde Esther Rommel een werkbezoek brengen aan de Duitse deelstaat. Tijdens dit werkbezoek zal Rommel onder andere spreken op een internationaal evenement over bio-economie.

Door:

Olivier Morskate, Provincie Noord-Holland

Yolanda Schmal, Provincie Noord-Holland

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

The twelve Dutch provinces and the state of BadenWürttemberg present their position paper on biotechnology – Huis van de Nederlandse Provincies, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Provincie Noord-Holland


Recent Posts