Delfts blauw kan beschermde status krijgen: nieuwe EU-regels voor intellectueel eigendom

 In Regionale Economie

Delfts blauw en andere ambachtelijke en industriële producten die de tradities uit Europese regio’s vertegenwoordigen, kunnen een beschermde status krijgen. Een nieuw EU-voorstel beschermt het intellectuele eigendom van deze producten door hun oorsprong, reputatie en kwaliteit te erkennen.

Delfts blauw, Donegal tweed en Muranoglas

Er ligt een nieuw voorstel voor een EU-verordening op tafel om het intellectuele eigendom van ambachtelijke en industriële producten te beschermen, zoals natuurstenen, sieraden, textiel, kant, bestek, glas en porselein uit specifieke, Europese regio’s. Het gaat om producten die de traditionele methoden uit hun regio’s vertegenwoordigen. Dit zijn bijvoorbeeld Delfts blauw, tweed uit Donegal, Muranoglas of bestek uit Solingen. Met een beschermde geografische aanduiding en EU-status wordt het makkelijker om deze traditionele producten te herkennen. De Europese Commissie hoopt dat consumenten hierdoor gemakkelijker en beter geïnformeerde keuzes kunnen maken, wat de vaardigheden en banen in Europese regio’s moet bevorderen, aantrekken en behouden. Het registreren van deze aanduidingen moet eenvoudig en kostenefficiënt zijn en tevens volledig verenigbaar zijn met de internationale bescherming van geografische aanduidingen. Het doel is daarnaast om de ontwikkeling van Europese (plattelands)regio’s te ondersteunen, door producenten te stimuleren om te investeren in nieuwe, authentieke producten.

Voorwaarden en aanvraag

Ambachtelijke en industriële producten moeten aan drie voorwaarden voldoen om een geografische bescherming te krijgen: het product komt uit een bepaalde plaats, streek of land; het product heeft een bepaalde kwaliteit, reputatie of uniek kenmerk dat toe te schrijven is aan de geografische oorsprong; en, ten minste één stap van de productie vindt plaats in een specifiek geografisch gebied. Producenten kunnen hun aanvraag indienen bij de autoriteiten van hun lidstaat, die de aanvraag beoordelen, uitvoeren en indienen bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Voor Nederland is dit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Achtergrond

Het voorstel moet niet alleen de producten zelf, maar ook de regio’s ten goede komen. Het systeem voor geografische aanduidingen bestaat al voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten. Zo genieten Brabantse Wal asperges bijvoorbeeld van een dergelijke bescherming. Het succes hiervan hoopt de Commissie terug te zien bij ambachtelijke en industriële producten. Dit moet op zijn beurt leiden tot het behoud van unieke vaardigheden, het aantrekken van toeristen en het creëren van nieuwe, hooggekwalificeerde banen in (plattelands)regio’s. Uiteindelijk draagt het voorstel zo hopelijk bij aan de economische ontwikkeling van regio’s in Europa.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Intellectuele eigendom: Commissie bevordert bescherming van Europese ambachtelijke en industriële producten in de EU en daarbuiten – Europese Commissie

Meer informatie:

Vragen en antwoorden: verordening betreffende geografische aanduidingen voor ambachtelijke en industriële producten – Europese Commissie


Recent Posts