EU keurt 225 hervormingsprojecten goed voor veerkrachtige en groene economieën

 In Agrofood, Circulaire Economie, Digitalisering, Duurzame & Gezonde Leefomgeving, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Regionale Economie

De Europese Commissie heeft 225 hervormingsprojecten uit heel Europa goedgekeurd in het kader van het instrument voor technische ondersteuning (TSI). De projecten richten zich op het verstevigen en verduurzamen van Europese economieën. Hiervoor is een budget van 116,8 miljoen euro voorzien.

Meerlanden- en meerregioprojecten

De Europese Commissie heeft binnen het instrument voor technische ondersteuning (TSI) 225 nieuwe hervormingsprojecten goedgekeurd voor 2022, met een totaal budget van 116,8 miljoen euro. Deze projecten dragen bij aan het voorbereiden, opstellen en doorvoeren van hervormingen om economieën veerkrachtig en duurzaam te maken, vooral met het oog op crises. Zoals Elisa Ferreira, Eurocommissaris voor Cohesie en Hervormingen, benadrukt: “Het instrument voor technische ondersteuning blijft de lidstaten en regio’s ondersteunen bij het doorvoeren van hervormingen die hun veerkracht kunnen verbeteren, hun groeistrategieën kunnen ondersteunen, hen voorbereiden op de dubbele, digitale en groene transitie, en zorgen voor efficiënte en flexibele overheidsdiensten.” De projecten binnen het TSI bieden overheden expertise op maat.

De hervormingsprojecten zijn sterk afgestemd op de prioriteiten van de EU: 36% van de aanvragen zijn gericht op de Green Deal en 51% op de digitale transitie. Daarnaast moeten de projecten bijdragen aan het operationeel vermogen en de efficiëntie van overheidsdiensten. Verder zijn 57% van alle aanvragen gekoppeld aan hervormingen in nationale herstel- en veerkrachtplannen. Het werkprogramma van het TSI voor 2022 kent ook nieuwe mogelijkheden:

  • Meerlanden- of meerregioprojecten bieden technische ondersteuning in meerdere lidstaten of regio’s met dezelfde prioriteiten. Zo dragen ze bij aan de ontwikkeling van grensoverschrijdende samenwerking en het uitwisselen van best practices. 30% van de aanvragen sluit hierop aan.
  • Vlaggenschipprojecten worden opgezet door de Commissie in lidstaten waar er grote behoefte is aan projecten binnen de topprioriteiten van de EU, zoals toerisme, de renovatiegolf, gendermainstreaming, overheidsdiensten en de integratie van migranten. 50% van de aanvragen sluit hierop aan. 

Nederland

Van de 225 projecten, zijn tien afkomstig uit Nederland. De projecten houden verband met circulaire economie, mobiliteit, digitale financiën, cybersecurity, migratie, anti-witwaspraktijken en openbaar bestuur. Twee van deze projecten zijn geclassificeerd als meerlandenprojecten. Zo zal een project zich bezighouden met het generen van data om de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. Een ander project probeert slimme, schone en eerlijke vormen van mobiliteit in de stedelijke omgeving te bevorderen. Nederland heeft al twaalf projecten binnen het TSI lopen, waarvan vier succesvol afgerond zijn.

Context

Het TSI biedt overheden technische ondersteuningen bij hervormingen in de EU en maakt deel uit van het meerjarig financieel kader voor 2021-2027. Het is de opvolger van de Steun voor structurele hervormingen (SRSP), een programma waarin sinds 2017 meer dan 1400 projecten voor technische ondersteuning zijn uitgevoerd. ). Er wordt op allerlei manieren ondersteuning geboden vanuit het TSI: strategisch en juridisch advies, studies, training of een bezoek van deskundigen ter plaatse. De ondersteuning kan betrekking hebben op zowel de voorbereiding, als de ontwikkeling, tot en met de uitvoering van de hervormingen. Hervormingen binnen het TSI zijn voornamelijk op het gebied van overheidsdiensten, het beheer van de overheidsfinanciën, migratiebeheer, ondernemingsklimaat, de financiële sector, de arbeidsmarkt, onderwijsstelsels, sociale dienstverlening, steun voor kwetsbare kinderen, gezondheidszorg, de groene transitie en cyberbeveiliging.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Commissie steunt 225 hervormingsprojecten in lidstaten om veerkracht te verbeteren, banen te scheppen en groei te verwezenlijken – Europese Commissie

Meer informatie:

Supporting reforms in the Netherlands TSI 2022 – Europese Commissie


Recent Posts