EU-platform voor de gemeenschappelijke aankoop van energie van start

 In Klimaat & Energie

Vanwege de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen, heeft de EU een Europees platform geopend voor de gezamenlijke aankoop van gas, vloeibaar aardgas (LNG) en waterstof. Het platform zet in op versterkte samenwerking binnen de EU, in de hoop de energievoorziening te garanderen.

Platform

De EU heeft besloten een Europees platform op te zetten waarin de Europese lidstaten gezamenlijk energieaankopen kunnen doen. De Russische invasie in Oekraïne en de stijgende energieprijzen brengen onzekerheden met zich mee over de energievoorziening – voornamelijk de gasvoorziening – voor aankomende winter. Door samen te werken met de Europese lidstaten, de relevante stakeholders en de industrie, probeert de EU haar politieke en economische positie in de energiemarkt optimaal benutten. Hiermee hoopt de EU tegen een stabiele prijs gezamenlijk betrouwbare energie in te kopen, zowel voor gas, als voor vloeibaar aardgas (LNG), waterstof en hernieuwbare energie. Daarbij moet het platform efficiënt gebruik van de huidige energie-infrastructuur in de hand werken. Zo kan de import van LNG worden gemaximaliseerd, terwijl er gelijktijdig wordt gekeken naar wat er nodig is om waterstof grootschalig in te zetten. Tevens wordt er nauw samengewerkt met partners uit de energiesector, zowel binnen als buiten de EU. De Europese industrie zal een adviserende rol krijgen binnen het platform.

Regio’s

De huidige omstandigheden rondom energie brengen voor Europese regio’s veel vragen met zich mee. Zo hebben veel Nederlandse decentrale overheden gascontracten met Gazprom, terwijl de afhankelijkheid van Russisch gas zo klein mogelijk moet worden. Het platform zal daarom ook de regionale energie-infrastructuur evalueren en kijken wat er nodig is om de regio’s het beste te kunnen ondersteunen. Deze evaluatie loopt onder meer via de bestaande High-Level Groups, zoals de Central and South Eastern Europe energy connectivity (CESEC) en het Baltic energy market interconnection plan (BEMIP).

REPowerEU

De huidige energiecrisis heeft ertoe geleid dat de EU de transitie naar groene energie wil versnellen en de energieonafhankelijk van Rusland wil vergroten. Dit REPowerEU-plan kent twee pijlers: diversifiëring van de gasvoorziening en de versnelde inzet op hernieuwbare energie. Het platform probeert hoofd te bieden aan de grote ambities uit dit plan.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Energy Security: Commission hosts first meeting of EU Energy Purchase Platform to secure supply of gas, LNG and hydrogen – Europese Commissie

Meer informatie:

Commissie presenteert REPowerEU: minder afhankelijk worden van Russisch gas – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts