EU reikt 1,1 miljard euro uit aan projecten voor emissiereductie en opent tweede ronde

 In Klimaat & Energie

De EU heeft 1,1 miljard euro uitgereikt aan zeven grootschalige projecten voor koolstofarme technologieën via het EU-innovatiefonds. Intussen is een tweede, vergelijkbare oproep gelanceerd voor kleinschalige projecten, met een budget van 100 miljoen euro. De deadline is 31 augustus 2022.

Vermindering van emissies

Zeven, grootschalige projecten voor innovatie en emissiereductie hebben 1,1 miljard euro toegekend gekregen via het EU-Innovatiefonds. De financiering is afkomstig uit de inkomsten van het emissiehandelssysteem (ETS) van de EU. De projecten richten zich op een vermindering van de emissies met een equivalent van 76 Megaton CO2 in de eerste tien jaar na uitvoering. Dit willen de projecten bereiken met de uitrol van innovatieve en koolstofarme technologieën op industriële schaal binnen belangrijke sectoren, zoals waterstof, staal, chemische stoffen, cement, zonne-energie, biobrandstoffen en koolstofafvang en -opslag. Een voorbeeld hiervan is het Karios@C project in de haven van Antwerpen. Dit project wil de eerste en grootste grensoverschrijdende waardeketen voor koolstofafvang en -opslag creëren. Er zijn geen Nederlandse projecten geselecteerd.

Een nieuwe ronde

Vergelijkbare, kleinschalige projecten kunnen tot en met 31 augustus worden aangemeld om aanspraak te maken op financiering via het Innovatiefonds. Er is een budget van 100 miljoen euro beschikbaar. Het gaat hierbij om projecten tussen de 2,5 en 7,5 miljoen euro rondom hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofafvang, -gebruik en -opslag. Het Innovatiefonds kan tot 60% van de financiering van een klein project dekken. Hiermee kunnen projecten zich ontwikkelen en een concrete vermindering van CO2-emissies realiseren.

De projecten worden onder meer beoordeeld op basis van hun innovatieve vermogen ten opzichte van bestaande technologieën binnen hun lidstaat. Op die manier is het voor projecten uit lidstaten die achterlopen qua innovatie binnen de EU makkelijker om mee te dingen. Verder wordt er gekeken naar de potentie van een project tot emissiereductie, de financiële en technische kant van het project, de mogelijkheid tot opschaling en de kosten-efficiëntie. Maximaal twintig projecten kunnen worden geselecteerd. Voor Nederland is het interessant om te kijken welke projecten in aanmerking komen voor financiering.

Aanmelden

Project-initiatiefnemers die geïnteresseerd zijn in de oproep, kunnen aan de hand van een vragenlijst checken of hun project aan de doelstellingen en voorwaarden van het Innovatiefonds voldoet. Op 6 april 2022 wordt er een online informatiedag georganiseerd voor geïnteresseerden en andere stakeholders over deze oproep, waarin zij vragen kunnen stellen aan de organisatoren: het Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu (Cinea) en het directoraat-generaal (DG) Klimaat van de Europese Commissie.

De deadline om projecten aan te melden is 31 augustus 2022. Projecten kunnen worden aangemeld via dit portaal, waar meer informatie over de gehele procedure te vinden is. In het eerste kwartaal van 2023 wordt de uitslag bekend gemaakt. Vanaf mei 2023 kunnen de projecten financiering verwachten.

EU-Innovatiefonds

Het EU-innovatiefonds biedt overheden en bedrijven de juiste financiële stimulansen om te investeren in innovatieve, koolstofarme technologieën en Europese bedrijven technologische wereldleiders te laten worden. Momenteel wordt het fonds gefinancierd door 450 miljoen emissierechten uit het bestaande ETS voor de periode 2021-2030.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Commissie reikt meer dan 1 miljard euro uit voor innovatieve projecten voor EU-klimaattransitie – Europese Commissie

Meer informatie:

Commission makes available €100 million for innovative clean technology projects – Europese Commissie

Innovation Fund – Self-check Questionnaire – Europese Commissie

Innovation Fund: Info Day on second call for small-scale projects – Europese Commissie

Innovation Fund Small Scale Projects – Europese Comissie   


Recent Posts