Europarlementariërs stemmen in met nieuwe Chips Act

 In Digitalisering, Regionale Economie

De nieuwe Europese chipwet is door de Europarlementariërs van de commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE) goedgekeurd. De Chips Act speelt een belangrijke rol in de strategische autonomie van de EU. Goedkeuring door de ITRE-commissie is groen licht voor de verdere onderhandelingen.

Onderhandelingen

De ITRE-commissie van het Europees Parlement heeft de Chips Act – de Europese chipwet – goedgekeurd. Hiermee kunnen de onderhandelingen over het wetsvoorstel voor een continue bevoorrading van chips aan de Europese halfgeleiderindustrie naar de volgende fase. Halverwege februari zal het gehele Europese Parlement stemmen over de chipwet, waarmee de weg vrij is naar onderhandelingen met de Raad van Ministers, alvorens de wet van kracht kan gaan.

De Europarlementariërs stemden onder meer in met amendementen die aandacht vroegen voor het grote arbeidstekort in de tech-sector en het aantrekken van nieuwe talenten rondom het onderzoek naar en de productie van chips. Er wordt daarnaast een crisisresponsmechanisme opgezet, zodat er tijdig kan worden gesignaleerd of er tekorten op de Europese chipmarkt ontstaan. Maatregelen die hieruit voortvloeien, zijn bijvoorbeeld een andere allocatie van noodzakelijke producten of een gezamenlijk inkoop. Verder willen de Europarlementariërs dat de banden met belangrijke internationale partners worden aangehaald, zoals de VS, Japan, Zuid-Korea en Taiwan.

Naast de Chips Act, heeft de ITRE-commissie ingestemd met het initiatief “Chips for Europe”, een programma waarmee er op grote schaal wordt gewerkt aan nieuwe technologieën, waardoor de productie- en ontwerpcapaciteit wordt vergroot. Het initiatief wil dit realiseren door middel van EU-wijde investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie inzake chips.

Halfgeleiders en de regio

Nederland speelt een belangrijke rol in de halfgeleiderindustrie, met ASML als grote chipmachinebouwer en enkele belangrijke chipproducenten, zoals in de provincie Noord-Brabant. Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, is schaduwrapporteur voor de Chips Act in het Comité van de Regio’s. In oktober 2022 werd het advies over de Europese chipwet, dat hij samen met de rapporteur Thomas Schmidt uit de Duitse deelstaat Saksen heeft opgesteld, unaniem aangenomen in het Comité. Zo kan gerichte steun aan de kennis- en innovatiegemeenschap, in het kader van interregionale samenwerking, een belangrijk rol spelen bij het realiseren van de Europese ambities.

Decentrale overheden zijn blij met het feit dat het concept adviesrapport inzake de Chips Act en het “Chips for Europe”-initiatief zijn aangenomen in de ITRE-commissie. Het is, gezien de tekorten op de markt, belangrijk dat er snelheid wordt geboekt met betrekking tot de wetgeving. De duidelijke nadruk van de ITRE-commissie op het tekort aan talent en het aantrekken van nieuw talent, is voor Nederlandse regio’s erg belangrijk. In een eerder interview met het Huis van de Nederlandse Provincies, noemde Van Gruijthuijsen het tekort aan geschoolde arbeidskrachten “de grootste uitdaging voor decentrale overheden” op het gebied van digitalisering. In hun amendementen benoemen de Europarlementariërs de belangrijke uitwisseling tussen regio’s op dit gebied. Verder lijken de aanbevelingen van het Comité inzake “crisis preventie” te zijn overgenomen door de ITRE-commissie. De productie van halfgeleiders is erg complex en vanwege de wijdvertakte internationale toeleveringsketen, is snel ingrijpen vaak niet mogelijk. Er moet daarom meer preventief gemonitord worden.

Chips Act

De chipwet heeft als doel de Europese halfgeleiderindustrie bestendiger te maken tegen tekorten op de markt. Chips zijn een belangrijke schakel in de technologische ontwikkelingen en de digitalisering van Europa. Sinds 2020 zijn er echter grote tekorten aan chips, onder meer vanwege de COVID-19 pandemie. Hierdoor is de noodzaak voor Europa om beter te worden in het ontwerpen en produceren van chips groter, om zo de afhankelijkheid van andere chip-producerende landen te verminderen. De verordening, die de Europese Commissie in 2022 voorstelde, speelt hierop in, door in te zetten op de productie, continuïteit, onderzoek en ontwikkeling van chips, ten behoeve van de Europese strategische autonomie.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Semiconductors: MEPs adopt legislation to boost EU chips industry – Europees Parlement

Meer informatie:

Europese Commissie stelt Europese Chips Act voor – Kenniscentrum Europa Decentraal

151ste plenaire zitting Comité van de Regio’s: Chips, vervuiling en cohesie – Huis van de Nederlandse Provincies

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: ‘Innovatie is een maatschappelijke opgave.’ – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts