Europees wetsvoorstel voor de opslag van gas van kracht

 In Klimaat & Energie

Het EU-wetsvoorstel voor de opslag van gas is goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de EU. Daarmee is de nieuwe wetgeving van kracht. De nieuwe regels zijn een reactie op de Russische invasie in Oekraïne en zullen een grote impact hebben op de Nederlandse gasopslagen.

Gasopslagfaciliteiten

Het Europees Parlement en de Raad van de EU hebben nieuwe wetgeving aangenomen voor de opslag van gas. Het voorstel werd door de Europese Commissie op 23 maart 2022 gepresenteerd en is in recordtijd aangenomen. Door de oorlog in Oekraïne staat de energiemarkt onder grote druk. Met de nieuwe regels moet de continuïteit van de gasvoorziening in de EU worden gewaarborgd. Zo moeten lidstaten hun gasopslag tot ten minste 80% van de capaciteit vullen tegen 1 november 2022 en tot 90% in de jaren erna. Verder komt er verplichte certificering voor opslagsysteembeheerders en mogen gasopslaginstallaties alleen hun activiteiten stopzetten als zij hiervoor een vergunning hebben gekregen.

Nederland

Het Nederlandse kabinet neemt verscheidene maatregelen om nog in 2022 onafhankelijk te worden van Russisch gas, met behoud van de leveringszekerheid. Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, en Hans Vijlbrief, staatssecretaris Mijnbouw, verstuurden op 3 juni 2022 een Kamerbrief over de gasmarkt en de gasleveringszekerheid. Hierin stellen zij dat het Nederlandse gasverbruik in de eerste vijf maanden van 2022 flink lager is (25-33%) dan in de voorgaande jaren. Verder zijn de gasopslagen, zoals in Bergermeer, momenteel tweemaal zo veel gevuld als rond dezelfde tijd vorig jaar. De importcapaciteit voor LNG wordt daarbij verdubbeld, onder meer door de realisatie van twee drijvende LNG-terminals in de Eemshaven.

Verder signaleren Jetten en Vijlbrief dat gasleveringen van het Russische Gazprom worden stopgezet. Tot nu toe wordt dit gecompenseerd door de vroegtijdige inkoop van gas elders. Het kabinet zal komende tijd werken aan een noodplan voor (acute) noodsituaties met betrekking tot de leveringszekerheid. Hiertoe is al het Bescherm- en Herstelplan Gas opgesteld. Dit wordt aangevuld met een nadere precisering van stappen die kunnen worden ondernomen.

Achtergrond

De nieuwe wetgeving is een kortetermijnoplossing voor de energiecrisis die zich momenteel voordoet vanwege de Russische aanval op Oekraïne. Echter, het onlangs gelanceerde REPowerEU-plan zal de midden- en langetermijnoplossingen moeten bieden om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te verminderen en de stijgende energieprijzen aan te pakken.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Energiezekerheid: Commissie verwelkomt snelle goedkeuring van nieuwe regels voor gasopslag– Europese Commissie   

Meer informatie:

Verordening (EU) 2022/1032 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2022 tot wijziging van Verordeningen (EU) 2017/1938 en (EG) nr. 715/2009 wat betreft gasopslag – Publicatieblad van de EU

Nieuw EU-voorstel om energieprijzen te drukken en energievoorziening te waarborgen – Huis van de Nederlandse Provincies 

Kamerbrief met reactie op verzoeken en antwoorden op Kamervragen over gasmarkt en gasleveringszekerheid – Rijksoverheid

Commissie presenteert REPowerEU: minder afhankelijk worden van Russisch gas – Huis van de Nederlandse Provincies 


Recent Posts