Europese Commissie wijst negen Nederlandse regio’s aan als regionale innovatievallei

 In Regionale Economie

De Europese Commissie heeft 151 Europese regio’s aangewezen als regionale innovatievalleien (RIV’s). Het initiatief kan op 116 miljoen euro rekenen en heeft als doel de EU innovatiever te maken. Negen Nederlandse regio’s mogen zich een Europese RIV noemen en krijgen steun.

Regionale innovatievallei

150 Europese regio’s mogen zich Europese regionale innovatievallei (RIV’s) noemen. De Europese Commissie heeft als onderdeel van de nieuwe Europese innovatieagenda een initiatief opgezet om de verschillende innovatieniveaus in de EU te verenigen. De EU wil strategisch gebruik maken van regionale innovatie-expertise. Regionale innovatiezones waarin deze ‘slimme specialisaties’ samenkomen, moeten deze kennis vervolgens verbinden aan innovatie-actoren in Europa, om zo de EU in zijn geheel te versterken. Negen Nederlandse regio’s zijn geselecteerd voor het initiatief: regio Noord-Nederland en de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg.

De Commissie signaleert grote regionale verschillen op het gebied van onderzoek en innovatie. Deze innovatiekloof tussen regio’s lijkt groter te worden. Om de EU een toonaangevende speler te maken binnen het wereldwijde innovatielandschap, moet deze kloof worden overbrugd. Veel Europese regio’s benutten hun potentie niet volledig en missen de stimulans, ervaring en middelen om zich verder te ontwikkelen.

De Commissie hoopt met het RIV-initiatief deze verschillen te overbruggen en de algehele innovatieprestatie van Europa te verbeteren. RIV’s gaan zich vooral inzetten op het verminderen van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, het vergroten van de mondiale voedselzekerheid, het beheersen van de digitale transformatie, het verbeteren van de gezondheidszorg en het vergroten van de circulariteit.

Er komt 116 miljoen euro vrij voor het programma, afkomstig uit Horizon Europa, het EU-subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, en het instrument voor interregionale innovatie-investeringen (I3) van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.

Nieuwe Europese innovatieagenda

Het initiatief voor RIV’s komt voort uit de nieuwe Europese innovatieagenda. Deze werd in juli 2022 gepresenteerd, loopt tot en met 2027 en zet zich in op de ontwikkeling van regionale innovatie-ecosystemen. De Innovatieagenda kent vijf vlaggenschipinitiatieven met meerdere acties, die de gestelde doelen moeten concretiseren: de financiering van scale-ups; ruimte bieden voor experimenten; het stimuleren van Europese innovatie-ecosystemen; het aantrekken en behouden van talent op het deeptech-gebied; en het verbeteren van instrumenten voor beleidsontwikkeling.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Commissie financiert regionale innovatievalleien met 116 miljoen euro om concurrentievermogen te versterken en innovatie te bevorderen * – Europese Commissie

Meer informatie:

Nieuwe Europese Innovatieagenda: regio’s als motor voor versnelling van innovatie – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts