Europese regio’s en steden presenteren “Verklaring van Bergen” voor de toekomst van Europa

 In Agrofood, Circulaire Economie, Digitalisering, Duurzame & Gezonde Leefomgeving, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Regionale Economie

Tijdens de Europese Top van Regio’s en Steden op 18 en 19 maart presenteerde het Europees Comité van de Regio’s namens alle Europese decentrale overheden de “Verklaring van Bergen”, met daarin vijf pijlers voor de toekomst van Europa en de rol van regio’s en steden.

Foto: © European Union / Nicolas Lobet / PRYZM

Europese Top

Afgelopen 18 en 19 maart vond de tiende editie van de Europese Top van Regio’s en Steden plaats, in het Belgische Bergen. Georganiseerd door het Europees Comité van de Regio’s, kwamen twee dagen lang meer dan 3500 regionale en lokale politici, bestuurders en beleidsmakers uit heel Europa samen om te praten over de democratie, de groene transitie, uitbreiding van de EU, cohesie en de oorlog in Oekraïne.

Vanuit de provincies waren meerdere gedeputeerden aanwezig, zoals Elianne Demollin-Schneiders van de provincie Limburg, Egbert van Dijk van de provincie Drenthe, Bram Schmaal van de provincie Groningen en Erwin Hoogland van de provincie Overijssel. Er waren ook meerdere statenleden uit onder andere de provincies Drenthe, Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland. De Nederlandse decentrale overheden waren daarmee goed vertegenwoordigd.

Verklaring van Bergen

Tijdens de Europese Top werd de “Verklaring van Bergen” door het Comité aangenomen. De voorzitter van het Comité, Vasco Alves Cordeiro, presenteerde de Verklaring aan het Belgisch EU-voorzitterschap, in de hoedanigheid van de Belgische premier Alexander De Croo en minister-president van Wallonië, Elio Di Rupo. De Verklaring is een oproep aan de EU-instellingen en de Europese staats- en regeringsleiders, die aan het einde van het voorjaar samen komen om de Strategische EU-agenda op te stellen voor de periode 2024-2029.

De Verklaring start met de oproep: “Regions and cities have the power to deliver a stronger, fairer and more resilient future for Europe!” en kent vijf pijlers:

  • Een ruimere begrotingscapaciteit om te kunnen reageren op Europese uitdagingen, waarbij het cohesiebeleid een hoeksteen moet blijven voor langetermijninvesteringen in regio’s.
  • Hernieuwde inzet voor de EU Green Deal, met overeenstemming voor duurzame ontwikkeling en biodiversiteit enerzijds en welvaart en economische ontwikkeling anderzijds, op basis van het partnerschapsbeginsel.
  • Gelijke kansen voor iedereen, waarbij de diversiteit van Europese regio’s in al het EU-beleid wordt meegenomen. Decentrale overheden zijn cruciaal voor sociaal beleid dat diversiteit, inclusie en gelijkheid bevordert.
  • Een EU waar decentrale overheden worden betrokken bij de voorbereiding van EU-hervormingen en uitbreiding. Uitbreiding moet voortbouwen op het partnerschapsbeginsel, bestuur op meerdere niveaus en decentralisatie.
  • De versterking van de lokale en regionale dimensie van de Europese democratie. Het Europees Comité van de Regio’s moet een sterkere rol worden toevertrouwd in de institutionele architectuur en het wetgevingsproces van de EU.

Lees de hele Verklaring via deze link.

Provinciale lobby

De Nederlandse provincies onderschrijven de punten uit de Verklaring van Bergen van harte. Om het gesprek richting een nieuwe Europese Commissieperiode van 2024 – 2029 en de daaraan voorafgaande Strategische EU-agenda te faciliteren, presenteerde het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) afgelopen 11 maart 2024 een gezamenlijke lobbybrochure, genaamd “Op weg naar de toekomst!”. De Verklaring van Bergen is geheel in lijn met deze lobbybrochure.

De Nederlandse provincies zien voor zichzelf en de EU een opgave op verschillende dossiers, met name op zes gezamenlijke prioriteiten: agrofood, circulaire economie, duurzame en gezonde leefomgeving, klimaat en energie, mobiliteit en regionale economie. Hoe realiseren we de klimaatdoelen, waarborgen we onze veiligheid en de democratie en creëren we gelijktijdig, economische voorspoed?

Lees de hele brochure via deze link.

Europees Comité van de Regio’s

De Top werd georganiseerd door het Europees Comité van de Regio’s, dat eveneens zijn 30-jarig bestaan vierde. Het Comité bestaat uit 329 lokale en regionale bestuurders uit heel Europa en is het adviesorgaan waar lokale en regionale overheden hun stem laten horen in het besluitvormingsproces van de Europese Unie, over voorstellen die aan decentraal beleid raken, zoals milieu of transport.

Nederland heeft twaalf leden en twaalf plaatsvervangers die zitting hebben in het Comité. De helft daarvan bestaat uit provinciale bestuurders, de andere helft wordt gevormd door gemeentelijke bestuurders. Voor meer informatie, ga naar deze pagina op de HNP-website.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Declaration of the 10th European Summit of Regions and Cities – Raad van de Europese Unie


Recent Posts