Gezocht: innovatieve mkb’s voor grensoverschrijdende projecten

 In Klimaat & Energie, Regionale Economie

Heeft het mkb in uw regio vernieuwende ideeën voor hernieuwbare energie, slimme productieprocessen of gezondheidstechnologieën? CrossRoads Vlaanderen-Nederland is op zoek naar mkb’s in Vlaanderen en Zuid-Nederland grensoverschrijdende, innovatieve projecten op het gebied van duurzaamheid, energie, gezondheid of industrie 4.0. op te zetten.

Subsidies voor innovatieve projecten

CrossRoads Vlaanderen-Nederland zoekt mkb’s in Vlaanderen en Zuid-Nederland die vooruitstrevend zijn op het gebied van duurzaamheid, energie, gezondheid of industrie 4.0. CrossRoads wil mkb’s aan beide kanten van de grens samenbrengen voor kansrijke innovatieve projecten. In hun oproep vragen ze mkb’s om zich aan te melden voor de oproep als hun onderneming innovatief is, een impact maakt op economisch vlak en een meerwaarde in de grensoverschrijdende samenwerking kan zijn. CrossRoads ondersteunt vervolgens de mkb’s bij het vinden van hun grensoverschrijdende match, het aanvragen voor Europese subsidies en begeleidt het innovatieproject. Voor meer informatie kunt u terecht op de CrossRoads-website.

Interreg

CrossRoads Vlaanderen-Nederland maakt onderdeel uit van Interreg Vlaanderen-Nederland, een Europees investeringsprogramma dat subsidies verleent aan grensoverschrijdende projecten die bijdragen aan groene en inclusieve groei. Interreg Vlaanderen-Nederland bestaat uit de Vlaamse provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. In Nederland beslaat het gebied van Interreg Vlaanderen-Nederland de provincies Limburg, Zeeland en Noord-Brabant. Het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) financiert het Interreg-programma.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Madelief Post, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Nieuwe bedrijfsregeling CrossRoads 2023-2029 – CrossRoads

Meer informatie:

Over Interreg – Grensregio


Recent Posts