Herziening REACH-verordening

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving

De EU moet de wetgeving voor registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen voor chemische stoffen (REACH) herzien in het kader van de duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen. De Europese Commissie lanceert daarom een raadpleging over de roadmap voor de herziening van de REACH-verordening.

Europese Green Deal

De REACH-verordening draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van de Europese Green Deal: de vervuiling tot nul terug brengen en voor een gifvrij milieu te zorgen. Er worden maatregelen getroffen die mens en milieu beter beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen en die aanzetten tot innovatie om veilige en duurzame alternatieven te ontwikkelen.

Reageren

Op de website van de Europese Commissie kunt u tot 1 juni 2021 feedback geven op deze routekaart.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Wetgeving inzake chemische stoffen – herziening van de REACH-verordening met het oog op een gifvrij milieu – Europese Commissie


Recent Posts