Hoe ziet de toekomst van het cohesiebeleid eruit?

 In Regionale Economie

Op 16 maart 2023 organiseert de nieuw opgerichte Cohesiealliantie van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) een belangrijk evenement over de toekomst van het cohesiebeleid. Welke uitdagingen staan decentrale overheden te wachten en hoe willen we die toekomst vormgeven?

Evenement

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) organiseert op 16 maart 2023 namens de nieuw opgerichte Cohesiealliantie een evenement over de toekomst van het cohesiebeleid. Het evenement kent twee onderdelen: een politiek debat over de uitdagingen en kansen voor de nieuwe programmaperiode van het cohesiebeleid en een debat over het “do not harm to cohesion”-principe. Het hele programma vindt u hier.

De uitkomsten van de dag dienen als input voor het toekomstige werk van de Cohesiealliantie, evenals het werk van het CvdR over de implementatie van het “do no harm to cohesion”-principe. Het evenement zal worden bijgewoond door vertegenwoordigers van regionale en lokale autoriteiten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij het cohesiebeleid. Het is een eveneens gelegenheid om ervaringen en kennis uit te wisselen en om de alliantie te versterken.

U kunt zich nog aanmelden voor online deelname aan het evenement via dit formulier. Het evenement vindt plaats van 10:45 tot 17:45.

Cohesiealliantie

Het belang van een sterk en samenhangend Europa kan niet genoeg benadrukt worden. De Cohesiealliantie is een belangrijk initiatief om ervoor te zorgen dat de EU-cohesiebeleid bijdraagt aan een evenwichtige ontwikkeling van Europa. De Cohesiealliantie heeft sinds haar oprichting in oktober 2017 meer dan 12 000 personen, 140 regio’s, 137 steden en districten, 50 verenigingen van regionale en lokale overheden, maar ook leden van het Europees Parlement en 35 brancheverenigingen uit de hele EU als leden.

In oktober 2022 heeft het Europees Comité van de Regio’s een nieuwe Cohesiealliantie opgericht, samen met de belangrijkste vertegenwoordigers van decentrale overheden. Bij deze gelegenheid hebben de partners van de Cohesiealliantie een nieuwe verklaring ondertekend met als titel “Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid begint nu!” Het doel is een politiek momentum te creëren om het cohesiebeleid sterker, eenvoudiger en resultaatgericht te maken en tegelijkertijd bij te dragen aan het debat over de toekomst van het cohesiebeleid.

Cohesiebeleid

Het cohesiebeleid is in het leven geroepen uit solidariteit met regio’s die structureel worden getroffen door de negatieve gevolgen van de interne markt. Inmiddels bewijst het cohesiebeleid dat het steeds vaker in staat is om asymmetrische, economische schokken te corrigeren, zoals de COVID-19 pandemie, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. De huidige programmaperiode loopt van 2021 tot 2027. De partnerschapsovereenkomst voor het Nederlands cohesiebeleid werd in de zomer van 2022 goedgekeurd en heeft een budget van 2 miljard euro. Ondanks dat de uitvoering van de huidige programmeringsperiode van het cohesiebeleid nog grotendeels moet plaatsvinden, wordt er al nagedacht over de toekomst van het cohesiebeleid na 2027, ook door de Nederlandse regio’s zelf.

Michiel Rijsberman, gedeputeerde in de Provincie Flevoland, wordt de nieuwe rapporteur in het CvdR inzake het “Do no harm to cohesion”-principe. Als rapporteur raadpleeg je belanghebbenden en bereid je het advies namens het CvdR voor inzake Europese beleidsvoorstellen. Het nieuw geïntroduceerde concept “do no harm to cohesion”, pleit ervoor dat al het Europees beleid in 2027 moet bijdragen aan het verminderen van achterstanden tussen regio’s. Dit concept kan vooral impact hebben op de innovatieprogramma’s, die momenteel op ‘excellentie’ zijn gebaseerd. Inmiddels ligt er een eerste ontwerpverslag voor dit nieuwe voorstel. Het advies wordt naar verwachting in de eerste helft van 2023 door de plenaire zitting van het CvdR behandeld.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

#CohesionAlliance High-Level event: Cohesion as a bridge to a united and fairer Europe – Europees Comité van de Regio’s

Meer informatie:

Cohesiealliantie – Europees Comité van de Regio’s

“Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid begint nu!” – Europees Comité van de Regio’s

Het nieuwe cohesiebeleid: Nederlands rapporteurschap en Raadsconclusies – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts