Index van de digitale economie en maatschappij toont belang van digitalisatie tijdens crisis

 In Geen onderdeel van een categorie

De Europese Commissie maakte op 11 juni de resultaten bekend van de index van de digitale economie en maatschappij (“Digital Economy and Society Index” of “DESI”) van 2020. In de index worden de digitale prestaties van Europa en de vooruitgang van EU-landen op het gebied van digitaal concurrentievermogen gemonitord.

Vooruitgang in alle lidstaten

In alle lidstaten en op alle belangrijke gebieden in de index is vooruitgang geboekt, blijkt uit de DESI van dit jaar. De huidige coronapandemie heeft aangetoond hoezeer digitale technologieën van belang zijn. Mede door digitale technologieën kon het meeste werk doorgaan, de verspreiding van het virus worden gevolgd en het onderzoek naar geneesmiddelen en vaccins worden versneld.

Samen met Finland, Zweden en Denemarken is Nederland een van de leiders op het gebied van digitale prestaties in de EU. Uit de internationale index van de digitale economie en maatschappij blijkt daarnaast dat de hoogst presterende landen van de EU ook wereldwijd leidend zijn. Ierland heeft de afgelopen 5 jaar de grootste vooruitgang geboekt, gevolgd door Nederland, Malta en Spanje.

Nederland een van leiders digitale prestaties

De DESI van 2020 biedt informatie voor een landspecifieke analyse ter ondersteuning van de digitale aanbevelingen uit het Europees Semester in het kader van het Herstelplan voor Europa dat op 27 mei werd aangenomen. Europese lidstaten kunnen hervormingen en investeringsbehoeften sturen en prioriteren op basis van deze informatie.

In het rapport over de prestaties van Nederland is te lezen dat Nederland het goed doet op alle gebieden: “Nederland heeft zijn score verbeterd op het gebied van menselijk kapitaal, gebruik van internetdiensten, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten, in lijn met een vergelijkbare gemiddelde toename in de gehele EU. Het land is een van de best presterende op het gebied van connectiviteit, met een vrijwel complete breedbanddekking (next generation access, NGA) en 4G-dekking. Op het gebied van 5G bestaat er echter nog ruimte voor verbetering. In alle regio’s van Nederland zijn pilots met 5G begonnen en op nationaal niveau zijn reeds in 2017 testvergunningen verleend. Er is evenwel nog geen 5G-spectrum toegewezen”.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

The Digital Economy and Society Index (DESI), Europese Commissie

Herstelplan voor Europa, Europese Commissie

DESI country report, Europese Commissie

Meer informatie:

Europees Herstelplan: Next Generation EU, Huis van de Nederlandse Provincies

Recent Posts