5,4 miljard euro voor grensoverschrijdend waterstofproject

 In Klimaat & Energie, Regionale Economie

Het grensoverschrijdende waterstofproject “IPCEI Hy2Tech” kan op maximaal 5,4 miljard euro aan overheidsfinanciering rekenen. Hiervoor heeft de Europese Commissie toestemming verleend. Aan het project doen vijftien lidstaten mee, waaronder Nederland.

Waardeketen van waterstoftechnologie

Op grond van de staatssteunregels, heeft de Europese Commissie toestemming gegeven voor een “belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang” (IPCEI) rondom de eerste industriële toepassing in de waardeketen van waterstoftechnologie, genaamd “IPCEI Hy2Tech”. Het project kan op maximaal 5,4 miljard euro aan staatsteun rekenen. Het IPCEI richt zich op een groot deel van de waterstoftechnologie-waardeketen, waaronder de productie, brandstofcellen, de opslag, het transport en de distributie en de toepassingen voor eindgebruikers van waterstof. De samenwerking moet belangrijke technologische doorbraken teweeg brengen, waaronder de eerste uitrol van waterstofmobiliteit. Het IPCEI verwacht naar schatting 8,8 miljard euro aan particuliere investeringen te genereren en 20.000 banen te creëren.

Nederland is een van de deelnemende landen aan dit IPCEI. In totaal zullen 35 ondernemingen – waaronder kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en startups – deelnemen aan 41 projecten die uit dit IPCEI voortvloeien. De kmo Nedstack uit Arnhem is een van de 35 deelnemende ondernemingen. Nederland is de tweede grootste waterstofproducent in Europa en doet aan veel Europese waterstofprojecten mee. Naar verwachting zullen er meer Nederlandse ondernemingen volgen in de komende IPCEI’s rondom waterstof. 

IPCEI

Een IPCEI is een geïntegreerd Europees project met meerdere Europese bedrijven en instellingen, dat bijdraagt aan strategische Europese doelen. Lidstaten zetten een IPCEI op, met goedkeuring van de Commissie, en kunnen de projecten uit het IPCEI meer staatsteun geven dan gebruikelijk.

Door samen te werken, kunnen er schaalvoordelen worden behaald die een lidstaat individueel niet kan bereiken. Dit geeft een impuls aan het concurrentievermogen van de EU. Een van de voorwaardes voor het deelnemen aan een IPCEI, is dat de opgedane kennis breed wordt gedeeld. Ook moet het IPCEI banen teweeg brengen. Hiermee kunnen deelnemende ondernemingen een belangrijke rol in de regio vervullen, voor zowel de arbeidsmarkt, als de kennisinstellingen en andere onderzoeksinstituten of bedrijven.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Staatssteun: Commissie keurt maximaal €5,4 miljard aan overheidssteun van vijftien lidstaten goed voor een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang in de waardeketen van waterstoftechnologie – Europese Commissie

Meer informatie:

Important Project of Common European Interest (IPCEI) – Rijksvoorlichtingendienst 


Recent Posts