Meer steun aan regio’s bij opvang Oekraiense vluchtelingen

 In Regionale Economie

De Raad van de EU heeft het plan om flexibeler gebruik te maken van cohesiemiddelen bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen, definitief goedgekeurd. Hiermee wordt het makkelijker voor lokale gemeenschappen om de ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen te financieren.

Cohesiemiddelen

De Raad van de EU is akkoord met de wetswijziging om flexibeler gebruik te maken van cohesiemiddelen bij het beheersen van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Regionale en lokale gemeenschappen hebben een hele klus aan het opvangen van de stroom aan Oekraïense vluchtelingen. Om hen hierbij te helpen, stelde de Europese Commissie een aanvulling voor op een eerder pakket aan wijzigingen die het makkelijker maken om het cohesiebeleid in te zetten ten behoeve van vluchtelingen in Europa (CARE). De aanvulling is nu goedgekeurd en kan van start gaan.

De maatregelen beslaan onder meer: een extra 3,5 miljard euro aan voorfinanciering voor projecten uit de programma’s 2021-2027; de uitbreiding van de mogelijkheid van 100% medefinanciering voor investeringen ter bevordering van de sociaaleconomische integratie van de vluchtelingen; het uitbreiden van de mogelijkheid voor de overdracht van middelen, onder andere uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF); een terugbetaling met terugwerkende kracht van al voltooide projecten voor vluchtelingen; en als laatste, een reservering van 30% voor van de uitgaven voor vluchtelingen voor overheden en organisaties die actief zijn in lokale gemeenschappen.

Met de maatregelen hoopt de EU dat het makkelijker wordt voor vluchtelingen om opvang, huisvestiging, gezondheidszorg en toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen. Het is tevens makkelijker om vertraagde projecten van de programma’s 2014-2020 naar de periode 2021-2027 over te dragen.

CARE

Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, presenteerde de Commissie een reeks aan voorstellen, waaronder CARE, om Oekraïense vluchtelingen en de lokale gemeenschappen die ze opvangen, zo goed mogelijk bij te staan. Door de middelen uit het cohesiebeleid te kunnen inzetten, moet het makkelijker worden voor decentrale overheden om opvangcentra te bouwen, mobiele ziekenhuizen op te tuigen en maatregelen rondom sanitaire voorzieningen te treffen.  

Als u als decentrale overheid meer wil weten over de opvang van Oekraïense vluchtelingen, Russische gascontracten en gevolgen van de oorlog voor energiebeleid, kunt u de FAQ-list en het stappenplan van Kenniscentrum Europa Decentraal hierover raadplegen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Raad geeft definitief groen licht voor flexibeler gebruik van cohesie­middelen in respons op oorlog in Oekraïne – Raad van de Europese Unie

Meer informatie:

Commissie zet in op meer solidariteit voor Oekraïense vluchtelingen – Kenniscentrum Europa Decentraal

Thema Oekraïne – Kenniscentrum Europa Decentraal


Recent Posts