Nederlandse provincies presenteren hun visie voor de toekomst van de Europese Unie

 In Agrofood, Circulaire Economie, Digitalisering, Duurzame & Gezonde Leefomgeving, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Regionale Economie

De Nederlandse provincies presenteren een gezamenlijke lobbybrochure met aanbevelingen aan de nieuwe Europese Commissie en de Strategische EU-agenda voor de periode 2024 – 2029. Klimaatdoelen, economische voorspoed, veiligheid en democratische waarden zijn richtinggevend.

Lobbybrochure

De Nederlandse provincies gaan graag in gesprek met de Europese Commissie over de bijdrage die de twaalf provincies kunnen en willen leveren aan de EU agenda voor de periode 2024 – 2029. De Nederlandse provincies zien voor zichzelf en de EU een opgave op verschillende dossiers, met name op zes gezamenlijke prioriteiten: agrofood, circulaire economie, duurzame en gezonde leefomgeving, klimaat en energie, mobiliteit en regionale economie. Hoe realiseren we de klimaatdoelen, waarborgen we onze veiligheid en de democratie en creëren we gelijktijdig, economische voorspoed?

Om het gesprek richting een nieuwe Europese Commissieperiode van 2024 – 2029 en de daaraan voorafgaande Strategische EU-agenda te faciliteren, presenteert het Huis van de Nederlandse provincies een gezamenlijke lobbybrochure, genaamd “Op weg naar de toekomst!”

Lees de brochure via deze link.

Heeft u vragen of wilt u met de gezamenlijke provincies in gesprek gaan over de brochure? Stuur dan een mail naar hnp@nl-prov.eu. U kunt ons ook vinden op X en LinkedIn.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts