Nederlandse waterstofregio’s in de Europese kijker

 In Klimaat & Energie

Nederlandse regio’s hebben een belangrijke rol bij de transitie naar een waterstofeconomie en stonden samen met andere waterstofregio’s in de Europese kijker op 1 maart 2023. Ze boden een position paper aan de Europese Commissie aan en ondertekenden een gezamenlijke verklaring.

Waterstof als motor

Op 1 maart 2023 kwamen regio’s en stakeholders uit heel Europa in Brussel bijeen tijdens het waterstofevent “Repowering the EU with Hydrogen Valleys”. Het doel was om vanuit de stakeholders de Europese Commissie te wijzen op de kansen en uitdagingen voor het uitrollen van een Europese waterstofeconomie. Namens de Commissie was Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor Innovation, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, aanwezig. Voor regio’s is een belangrijke rol weggelegd en Nederland is een duidelijke kartrekker.

Hydrogen Valleys Partnership

Tjisse Stelpstra, gedeputeerde van de provincie Drenthe, overhandigde Eurocommissaris Gabriel het position paperThrough the Valley to the Top: Why the EU needs a dedicated roadmap for Hydrogen Valleys”. In het position paper wordt ingegaan op effectieve handvaten voor wet- en regelgeving, een betere kennisuitwisseling en het delen van best practices. Hiermee moeten hydrogen valleys, waterstofregio’s in Europa, effectiever gaan bijdragen aan de ontwikkeling van een waterstofeconomie. De EU kan de waterstofregio’s beter benutten door hier nieuwe wet- en regelgeving uit te testen. Subsidies naar waterstofprojecten kunnen ook efficiënter worden ingezet. Zo kunnen grensoverschrijdende waterstofregio’s een goed voorbeeld zijn om te achterhalen welke obstakels de huidige regelgeving kent. Specifieke subsidies voor dergelijke regio’s zouden waardevol zijn.

Stelpstra bood het position paper namens de Hydrogen Valleys Partnership aan, een samenwerkingsprogramma tussen zestig Europese hydrogen valleys, waar de waterstofregio’s Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Arnhem/Nijmegen en Noord-Nederland deel van uitmaken. Noord-Nederland is een leading region binnen het Partnership. Het Noord-Nederlandse HEAVENN is de eerste Europese waterstofregio.

Hydrogen Europe

Tijdens hetzelfde evenement tekende Stelpstra, als co-leider van het Hydrogen Valleys Partnership, samen met Eurocommissaris Gabriel en de vertegenwoordigers van Hydrogen Europe een gezamenlijke verklaring om de waterstofeconomie op te schalen. Hydrogen Europe is een koepelorganisatie voor meer dan vierhonderd waterstofstakeholders, waaronder vijfentwintig Europese regio’s. Er zijn maar liefst 41 Nederlandse partners onderdeel van Hydrogen Europe.

In de verklaring beloven zij zich te committeren aan zes gezamenlijke acties om dit te verwezenlijken: (1) een strategisch raamwerk voor onderzoek en innovatie naar schone waterstof; (2) continue investeringen in onderzoek en innovatie naar schone waterstof; (3) het optimaliseren van de subsidiemogelijkheden door samenwerking; (4) kennisuitwisseling en het delen van best practices stimuleren; (5) het stimuleren van onderwijs en vaardighedentraining; en (6) de ontwikkeling van waterstofregio’s versnellen en gebruiken om de waterstofeconomie te realiseren.

De afspraken die er op 1 maart 2023 zijn gesloten, zijn een belangrijke boost om de toekomst van waterstof in Europa verder vorm te geven, waarbij de Europese regio’s een belangrijke rol spelen. 

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Noord-Nederland presenteert advies voor ontwikkeling Hydrogen Valleys aan Europese Commissie – Sterk Noord Nederland

Joint declaration signed on hydrogen valleys – Hydrogen Europe

Meer informatie:

Through the Valley to the Top: Why the EU needs a dedicated roadmap for Hydrogen Valleys  – Hydrogen Valleys Partnership

Joint Declaration on Hydrogen Valleys: Moving the hydrogen economy from niche to scale – Hydrogen Europe


Recent Posts