Nieuw, Europees mkb-hulppakket moet 99% van de Europese bedrijven steunen

 In Digitalisering, Klimaat & Energie, Regionale Economie

Minder regels en goede investeringskansen moeten het mkb in de EU beter bestendig maken tegen crises. De Europese Commissie heeft een nieuw steunpakket voor het mkb gepresenteerd. Het pakket wil voor Europese bedrijven het hoofd bieden tegen verschillende crises, nu en in de toekomst.

Een toekomstbestendig mkb

De energiecrisis; de oorlog in Oekraïne; de klimaat- en milieucrisis; krapte op de arbeidsmarkt; de naweeën van de COVID-19 pandemie; oneerlijke concurrentie. Het zijn enkele voorbeelden van de verschillende crises en onzekerheden die de 24 miljoen mkb-bedrijven in de EU momenteel raken. De veerkracht van het mkb, maar liefst 99% van alle bedrijven in de EU, is daarmee van groot belang voor het Europese concurrentievermogen en de groene en digitale transitie in de EU.

De Europese Commissie heeft daarom een mkb-steunpakket gepubliceerd. Het pakket bestaat uit twee wetgevende voorstellen en tal van maatregelen, die zich focussen op het verminderen van de regeldruk en het verbeteren van het investeringsklimaat in Europa. Voor Nederland, met een van de meest innovatieve en concurrerende economieën ter wereld, is het pakket van groot belang. Het mkb draagt bij aan deze positie, evenals de regionale economieën waar zij onderdeel van zijn.

Nieuwe wetgeving voor betalingsachterstanden en belastingen

Twee voorstellen uit het mkb-hulppakket pakken betalingsachterstanden en ingewikkelde belastingen aan. De verordening voor de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties ziet er op toe dat er een strengere maximale betalingsdeadline van dertig dagen komt en dat dubbelzinnigheden uit de huidige wetgeving over betalingsachterstanden verdwijnen. De verordening biedt ook een gegarandeerde automatische betaling van opgebouwde rente en vergoedingen en introduceert nieuwe handhavings- en herstelmaatregelen om bedrijven beter te beschermen tegen wanbetalers.

De richtlijn voor belastingvereenvoudiging wil mkb-bedrijven die over de grens zaken doen, zoals bedrijven in grensregio’s, de mogelijkheid bieden om met slechts één belastingdienst te werken: de belastingdienst van het land waar het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd. Dit voorkomt dat een bedrijf aan meerdere belastingstelsels moet voldoen. Hiermee hoopt de Commissie dat bedrijven sneller grensoverschrijdend actief worden en dat dit extra investeringen in de hand werkt.

Minder regeldruk

De Europese Commissie komt ook met maatregelen om het regelgevingsklimaat voor het mkb te verbeteren. Zo wil de Commissie voortbouwen op het “one in, one out”-principe, dat stelt dat een nieuwe, lastenverzwarende regel pas mag worden ingevoerd als een andere, dergelijke regel verdwijnt. Het mkb krijgt een langere overgangsperiode voor nieuwe wetgeving en de Commissie wil een “mkb-gezant van de EU” benoemen, iemand die de Commissie adviseert over mkb-vraagstukken en de mkb-belangen behartigt.

Daarbij wil de Commissie het eenmaligheidsbeginsel lanceren; hierdoor kan het mkb administratieve procedures in de hele interne markt van de EU afronden, zonder dat het mkb steeds opnieuw documenten moet aanleveren. Omslachtige procedures worden daarnaast vereenvoudigd en gedigitaliseerd.

Beter investeringsklimaat

Het mkb in Europa kan al rekenen op zo’n 200 miljard euro aan steun uit verschillende Europese fondsen, maar de Commissie wil hier nog een extra 7,5 miljard euro aan toevoegen. Het in juni 2023 gepresenteerde platform strategische technologieën voor Europa (STEP) moet ook voor mkb-bedrijven beschikbaar zijn.

Projecten rondom hernieuwbare energie, micro-elektronica, kritieke grondstoffen, kunstmatige intelligentie, deep tech en andere digitale technologieën komen met het STEP-platform eerder én makkelijker in aanmerking voor financiering onder bestaande EU-instrumenten, waar dat eerst niet mogelijk was; bijvoorbeeld in transitieregio’s zoals de provincies Friesland, Drenthe en Flevoland.

Verder zal een eenvoudige en gestandaardiseerde methodologie het mkb ondersteunen bij het rapporteren over duurzaamheid, waardoor toegang tot duurzame financiering wordt vergemakkelijkt.

Voor vragen over het mkb-hulppakket kunt u contact opnemen met Margot Niezen (provincie Overijssel) via niezen@nl-prov.eu en Sidony Venema (dossierhouder regionale economie, provincie Flevoland) via venema@nl-prov.eu, of uw eigen EU-vertegenwoordiger in het HNP.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Ondersteuning van kmo’s in Europa: Commissie verstrekt nieuwe steun om concurrentievermogen en veerkracht van kmo’s te vergroten – Europese Commissie

Meer informatie:

Herziening van de Europese begroting: versterking in concurrentievermogen, industrie en economische veiligheid – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts