Nieuw, hervormd gemeenschappelijk landbouwbeleid officieel goedgekeurd

 In Agrofood

Met de instemming van de Raad van de EU, is het nieuwe, hervormde gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) officieel goedgekeurd. Het nieuwe GLB is het meest milieuvriendelijke tot nu toe en wordt in 2023 van kracht. Voor decentrale overheden heeft de herziening een grote impact.

Strategische, groene plannen voor lokale gemeenschappen

Het nieuwe, hervormde gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is met instemming van de Raad van de EU officieel goedgekeurd. Het nieuwe GLB wordt eerlijker, groener en prestatiegerichter dan ooit en gaat van start in 2023. De hervorming moet leiden tot een duurzamere landbouw, meer steun aan kleine boeren en meer flexibiliteit om geschikte maatregelen te treffen die rekening houden met de plaatselijke omstandigheden. Een belangrijke verandering is de invoering van strategische plannen. Nationale en decentrale overheden moeten samen met verschillende stakeholders het nieuwe GLB afstemmen op de behoeftes van hun eigen landbouwgemeenschappen aan de hand van strategische plannen. De Commissie beoordeelt deze plannen vervolgens aan de hand van hun capaciteit om EU-wetgeving en klimaat- en milieuverplichtingen na te leven. Zo moeten lidstaten erop toezien dat 35% van het budget voor plattelandsontwikkeling en 25% van de rechtstreekse betalingen bijdragen aan klimaat- en milieumaatregelen.

Jonge boeren en betere naleving arbeidsregels

Verder heeft het GLB voor het eerst een sociale dimensie. Zo zal er betere naleving komen op de Europese arbeidswetgeving in de landbouwsector. Nationale arbeidsinspecteurs en betaalorganen van het GLB zullen nauwer samenwerken om dit te voorzien. Verder moet minstens 10% van de rechtstreekse betalingen worden gebruikt om middelgrote landbouwbedrijven te ondersteunen en 3% van de GLB-middelen is bestemd voor jonge boeren.

Achtergrond

In 2018 kwam de Europese Commissie met een voorstel voor een nieuw GLB, wat in 2020 tot een gezamenlijk standpunt van de Raad en het Europees Parlement leidde. Hiermee konden de onderhandelingen beginnen, die in juni 2021 tot een politiek akkoord leidde. Eind november 2021 keurde het Parlement het voorstel definitief goed. Nu de Raad hetzelfde heeft gedaan, is het nieuwe GLB officieel akkoord. Lidstaten kunnen tot 1 januari 2022 hun ontwerpversies voor de strategische plannen indienen, ter beoordeling voor de Commissie. In 2023 zal het nieuwe GLB in werking treden en lopen tot en met 2027.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Raad keurt eerlijker, groener en prestatiegerichter landbouwbeleid voor 2023-2027 goed – Raad van de Europese Unie

Meer informatie:

EP-leden keuren hervorming van gemeenschappelijk landbouwbeleid definitief goed – Europees Parlement

Politiek akkoord nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts