Nieuwe crisismaatregelen beschikbaar voor visserij- en aquacultuursector

 In Regionale Economie

Vanwege de economische consequenties van de Russische invasie in Oekraïne, heeft de Europese Commissie nieuwe crisismaatregelen beschikbaar gesteld voor de visserij- en aquacultuursector. Lidstaten kunnen ervoor kiezen deze sector onmiddellijk te verlichten door middel van financiële compensatie.

Aanmelden

De Europese Commissie heeft besloten nieuwe crisismaatregelen te activeren voor de visserij- en aquacultuursector. Door de oorlog in Oekraïne zijn de kosten van energie en grondstoffen enorm gestegen, waardoor het voor veel vissers in de EU niet meer rendabel is om uit te varen. Verder kent Europa momenteel hoge logistieke en vervoerskosten. Voor de regionale economie in regio’s waar de visserij groot is, heeft dit een stevige impact. De Commissie vreest negatieve gevolgen voor het aanbod van vis en heeft daarom besloten een crisismechanisme op te richten.

Lidstaten kunnen zelf beslissen het crisismechanisme te activeren. Ze kunnen dit doen aan de hand van twee soorten crisismaatregelen. Allereerst kunnen lidstaten marktdeelnemers in de visserij-, aquacultuur- en verwerkingssector financieel compenseren voor hun gederfde inkomsten en extra kosten. Als tweede kunnen lidstaten besluiten de producentenorganisaties die producten van hun leden opslaan, financieel te compenseren (“opslagsteun”).

De visserij- en aquacultuursector kan deze financiële compensatie niet zelf aanvragen: een lidstaat besluit of het gebruik wil maken van deze steun en zo ja, op welke manier. Momenteel voert de Nederlandse visserij- en aquacultuursector gesprekken met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid over dit crisismechanisme en de toepassingsmogelijkheden in Nederland.

Tijdelijk staatssteuncrisiskader

De nieuwe crisismaatregelen voor de visserij- en aquacultuursector vloeien voort uit het tijdelijk staatssteuncrisiskader, een regeling die in het leven is geroepen vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Deze regeling vergroot de flexibiliteit van de staatssteunregels. Zo kunnen lidstaten zwaar getroffen ondernemingen en sectoren voorzien van gepaste, financiële steun tijdens deze crisis.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Visserij: Commissie activeert crisismaatregelen om de visserij- en aquacultuursector financieel te ondersteunen – Europese Commissie

Meer informatie:

Ondersteuning van economie door invloed Russische invasie: Commissie stelt tijdelijk staatssteuncrisiskader vast – Kenniscentrum Europa decentraal


Recent Posts