Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

De regering van het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de afspraken uit het Brexit-akkoord over het Noord-Ierland-protocol eenzijdig aanpassen. Hiermee schendt ...
De Europese Commissie heeft het Europese visserijbeleid geëvalueerd en nieuwe prioriteiten voor 2023 geformuleerd, voor een verder herstel van visbestanden ...
Een consultatie onder vertegenwoordigers van lokale en regionale overheidsniveaus in de EU-lidstaten wijst uit dat veruit de meeste decentrale overheden ...
De Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over nieuwe EU-regels inzake cyberbeveiliging ...
Vier Nederlandse regio’s en Eindhoven zijn samen met tientallen andere Europese regio’s en steden geselecteerd om mee te doen aan ...
De Europese Commissie heeft twijfels of Nederland zijn klimaatdoelstellingen tijdig haalt en beveelt Nederland aan de verstoringen op de woningmarkt ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa Decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.