6,2 miljard euro voor Europese vervoersinfrastructuur, meerdere Nederlandse projecten geselecteerd

 In Mobiliteit

De EU maakt 6,2 miljard euro aan subsidies vrij voor maar liefst 107 vervoersinfrastructuurprojecten in heel Europa. Deze projecten moeten zorgen voor een efficiënter, groener en slimmer vervoersnetwerk. Bijna 125 miljoen euro hiervan is bestemd voor Nederlandse projecten.

Europese subsidies vervoersinfrastructuur

De Europese Commissie heeft 107 vervoersinfrastructuurprojecten geselecteerd die in totaal 6,2 miljard euro aan Europese subsidie kunnen ontvangen. De geselecteerde projecten zorgen voor een efficiënt, groen en slim netwerk van spoorwegen, binnenwateren en zeeroutes in de EU en dragen zo bij aan een betere vervoersinfrastructuur in Europa.

De projecten zijn onderdeel van het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T),  een onderling verbonden infrastructuur voor lucht, weg, spoor en scheepvaart, die steden verbindt met havens, luchthavens en spoorterminals. Het complete TEN-T netwerk dient in 2050 operationeel te zijn.

Nederlandse projecten

Van de 6,2 miljard euro, gaat ruim 125 miljoen euro naar Nederland. Het project “Rhombus UPSIDE II” richt zich op het verbeteren van de binnenhaveninfrastructuur langs de Maas. Het project wordt gecoördineerd door de provincie Limburg en krijgt meer dan 37 miljoen euro aan EU subsidies. Het programma “Hoogfrequent Spoor Amsterdam Centraal Station” van ProRail, gericht op de capaciteitsversterking van de spoorinfrastructuur, kan zelfs rekenen op 70 miljoen euro aan steun.

Verder subsidieert de EU een studie naar de verdere ontwikkeling van de spoorontsluiting in het havengebied tussen Gent en Terneuzen; de bouw van een 580 meter lange kade bij de Energiehaven in IJmuiden; het saneren van de spoorwegovergang Vierpaardjes in Venlo; en de verdere ontwikkeling van rivierinformatiesystemen in heel Europa, waaronder Nederland.

De verbetering van het Duitse spoortraject Oberhausen-Emmerich krijgt bijna 65 miljoen euro aan subsidie, maar is eveneens voor Nederland van groot belang, aangezien de Betuweroute daar de Nederlandse/Duitse grens overgaat. Voor goederentreinen heeft dit een grote impact.

Connecting Europe Facility

Het Connecting Europe Facility (CEF) financiert de projecten. Dit EU-fonds helpt lidstaten en regio’s om de TEN-T doelen te realiseren. Een efficiënt vervoerssysteem is essentieel voor de sociale en economische ontwikkeling van de EU. Mobiliteit is de sleutel om een Europese interne markt te creëren voor de bevolking, goederen, services en kapitaal. Het huidige programma loopt van 2021 tot 2027 en investeert 33,71 miljard euro in drie sectoren: transport, energie en digitalisering.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

EU investeert EUR 6.2 miljard in duurzame, veilige en efficiënte vervoersinfrastructuur – Europese Commissie

Meer informatie:

EU-subsidies Lelylijn, Emmen-Rheine en Zwolle-Münster stap dichterbij – Huis van de Nederlandse Provincies

Nederland krijgt 125 miljoen euro Europese subsidie voor transportinfrastructuur – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Akkoord over Connecting Europe Facility – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts