Provincies bundelen krachten en overhandigen position paper over waterstof aan Europees Parlement

 In Klimaat & Energie

Zes Nederlandse provincies bundelen de krachten en hebben een position paper over waterstof aan de Nederlandse Europarlementariër Tom Berendsen overhandigd. Nederlandse regio’s zijn voorloper op het gebied van waterstof en spelen daarmee een cruciale rol in de toekomst daarvan.

Waterstofcorridor

Hoe kunnen de Nederlandse regio’s uitgroeien tot een van de belangrijkste waterstofhotspots van de wereld? Europa moet in 2050 het eerste klimaatneutrale continent van de wereld worden en de provincies Zeeland, Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland en Zuid-Holland kunnen als waterstofcorridor aan de Noordzee een belangrijke bijdrage leveren. Daarom overhandigden zij op 26 juni 2023 aan Tom Berendsen, Europarlementariër (CDA), een gezamenlijk position paper.

In het paper benadrukken de provincies het belang van een waterstofcorridor aan de Noordzee, die met het juiste beleid 12.000 kilometer aan waterstofpijpleidingen zou kunnen beslaan in 2030. Een groot deel van de bestaande infrastructuur in deze provincies is namelijk bruikbaar voor de transport van waterstof. Een corridor van deze grootte is onmisbaar om de Europese doelstellingen uit het REPowerEU-plan inzake groene energie te realiseren.

De provincies hebben een duidelijke verantwoordelijkheid bij de verdere ontwikkeling van deze corridor en willen deze rol ook graag op zich nemen. Daarom vragen de provincies aan de Europese instellingen hen en buurregio’s in België en Duitsland nauw te betrekken bij de verdere uitwerking van het EU-waterstofbeleid en de Europese groene waterstofeconomie. Regio’s weten hoe beleid uitpakt in de praktijk en hebben waardevolle samenwerkingen opgebouwd met andere regio’s. Voor een succesvol Europees waterstofbeleid is deze kennis van groot belang.

Daarnaast signaleren de provincies dat de vraag naar waterstof groter is dan de productiecapaciteit. De import van waterstof wordt dus in toenemende mate belangrijk voor het behalen van de Europese doelstellingen en de provincies worden graag betrokken bij dit proces.

U leest het hele position paper hier.

REPowerEU

Nederlandse regio’s zijn in Europa de voorlopers binnen de waterstofproductie en hebben daarom een groot belang bij een effectieve uitwerking van het REPowerEU-plan. Dit plan streeft ernaar om de totale energieconsumptie in 2030 voor 45% uit groene, hernieuwbare energie te laten bestaan. Het plan moet namelijk de toevoer van fossiele brandstoffen uit Rusland naar Europa stoppen en de Europese klimaattransitie versnellen.

Groene waterstof is een belangrijk onderdeel binnen het REPowerEU-plan. Zo wil de Commissie binnen REPowerEU het aantal waterstofregio’s verdubbelen en is het Noordzeegebied aangewezen als één van de drie belangrijke importcorridors voor waterstof.

Foto: Jo-Annes de Bat biedt paper aan Tom Berendsen aan. © Provincie Zeeland

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Dutch Regions contribute to the North Sea Hydrogen Corridor – Provincie Zeeland, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Provincie Friesland, Provincie Groningen en Provincie Drenthe

Meer informatie:

Nieuwe regels voor de definitie van “groene” waterstof – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts