Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

De Europese Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF) hebben in het kader van InvestEU 19,65 miljard ...
Europese decentrale overheden veroordelen de Russische aanval op de staat Oekraïne en steunen het Oekraïense volk, hun soevereiniteit en hun ...
De Europese Commissie organiseert  op 4 april 2022 een tweede stakeholdermeeting over de herziening van de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit. ...
Het eerste burgerpanel, “Sterke economie, sociale rechtvaardigheid en banen/jeugd, sport, cultuur en onderwijs/digitale transformatie” heeft als laatste burgerpanel conclusies opgesteld. ...
Er staan nieuwe vacatures open voor detachering bij de Europese Commissie als nationaal expert. De deadline voor de onderstaande vacatures ...
Het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU is inmiddels al weer twee maanden bezig. Wat kunnen we de ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa Decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.