Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

Het is mogelijk om als ambtenaar voor een aantal jaren te worden gedetacheerd bij de Europese Commissie (EC) als ‘nationaal ...
Brussel/Den Haag, 12-14 oktober 2020 - Nederlandse regionale en lokale bestuurders presenteren deze week in het Europees Comité van de ...
De Europese Commissie maakte op 7 januari de winnaars bekend van een nieuw door de EU gefinancierd initiatief voor interregionale ...
De Europese Commissie presenteerde op 15 januari een voorstel voor de herziening van de TEN-E verordening. Het betreft een EU ...
Eind 2020 presenteerde de Europese Commissie een nieuw regelgevend kader voor batterijen en afgedankte accu’s. Het regelgevend kader heeft als ...
In december lanceerde de Europese Commissie het Europees klimaatpact, dat als doel heeft om belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld betrekken ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa Decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.